Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor een familielid of bekende. Daar bent u als zorgvrager natuurlijk blij mee. Maar wij als gemeente ook. Daarom is er de mantelzorgwaardering. U kunt uw mantelzorger daarvoor ieder jaar aanmelden. Uw mantelzorger ontvangt dan € 75,00.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering wordt ook wel mantelzorgcompliment of mantelzorgvergoeding genoemd. U kunt uw mantelzorger hiervoor ieder jaar aanmelden. Dit jaar kan dat vanaf 22 maart tot en met 31 december. Dit geldt voor iedere mantelzorger vanaf 12 jaar.

Na ontvangst van uw aanmelding, hebben wij 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Als uw aanmelding wordt goedgekeurd, staat het geldbedrag binnen enkele weken op de rekening van de mantelzorger.

Geen DigiD of liever op papier aanvragen?

Heeft u geen DigiD of vult u het formulier liever op papier in? Bel dan 14 043. Dan sturen we u een papieren aanvraagformulier. 

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers van 12 tot en met 18 jaar krijgen een digitale bol.com cadeaubon van 75 euro via Steunpunt Mantelzorg.

Voorwaarden

  • De zorgvrager die de mantelzorger aanmeldt, woont in de gemeente Maastricht. Woont de zorgvrager niet in Maastricht? Neem dan contact op met de gemeente waarin de zorgvrager woont. 
  • De mantelzorger zorgt of heeft gezorgd voor de zorgvrager in 2024. 
  • De mantelzorger is 12 jaar of ouder.
  • De mantelzorger verleent de zorg onbetaald, langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week. Bij terminale mantelzorg geldt deze voorwaarde niet. 
  • De zorgvrager mag 1 mantelzorger per kalenderjaar aanmelden voor maximaal 1 mantelzorgwaardering. Een mantelzorger mag 1 mantelzorgwaardering per kalenderjaar ontvangen. 
  • De zorgvrager mag in 1 huishouden geen mantelzorger aanmelden als deze mantelzorger ook als zorgvrager een aanmelding voor een mantelzorgwaardering heeft gedaan. U kunt dus in 1 huishouden niet tegelijkertijd mantelzorger én zorgvrager zijn. 

Wij kunnen uw aanmelding voor de mantelzorgwaardering weigeren als u en uw mantelzorger niet aan de genoemde voorwaarden voldoen.

Mantelzorg: hulp en ondersteuning

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een familielid of bekende. Mantelzorgers doen dat vaak met liefde. Maar het kan ook zwaar en intensief zijn. Misschien heeft uw mantelzorger hulp en ondersteuning nodig?