Mantelzorgwaardering

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 75,00 mantelzorgwaardering van de gemeente. U kunt uw mantelzorger zelf hiervoor aanmelden. 

Zelf aanmelden

U kunt uw mantelzorger voor de mantelzorgwaardering 2021 aanmelden tot uiterlijk 31 december 2021.  Doe dat bij voorkeur online met DigiD. Wilt u liever een papieren formulier invullen en per post insturen? Lees dan in het uitklapmenu onderaan deze pagina hoe dat werkt. 

Overgangsregeling

Heeft u mantelzorg in het eerste kwartaal van 2021 verleend of ontvangen en is deze gestopt? Vul dan uiterlijk 1 april 2021 het aanmeldformulier in. Dan wordt uw aanmelding op basis van de voorwaarden 2020 beoordeeld.

Heeft u in 2020 mantelzorgwaardering aangevraagd? Dan krijgt u begin maart 2021 automatisch een aanmeldformulier voor de mantelzorgwaardering 2021 toegestuurd. 

Toekenning 

Als uw aanmelding wordt goedgekeurd, staat het geldbedrag binnen enkele weken op de rekening van de mantelzorger. Jonge mantelzorgers van 12 tot en met 18 jaar krijgen het bedrag via het Steunpunt Mantelzorg in de vorm van een voucher.

Wij hebben, na ontvangst van uw aanmelding, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief.

Voorwaarden

  • De zorgvrager die de mantelzorger aanmeldt, woont in de gemeente Maastricht. Woont de zorgvrager niet in Maastricht? Neem dan contact op met de gemeente waarin de zorgvrager woont. 
  • De mantelzorger zorgt of heeft gezorgd voor de zorgvrager in 2021. 
  • De mantelzorger is 12 jaar of ouder.
  • De zorg verleent de mantelzorger onbetaald, langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week. Met uitzondering van terminale mantelzorg. Hiervoor gelden de voorwaarden in dit punt niet. 
  • De zorgvrager mag 1 mantelzorger per kalenderjaar aanmelden voor maximaal 1 mantelzorgwaardering. Een mantelzorger mag 1 mantelzorgwaardering per kalenderjaar ontvangen. 

Wij kunnen uw aanmelding voor de mantelzorgwaardering weigeren als:

  • U en uw mantelzorger niet aan de genoemde voorwaarden voldoen.
  • U een mantelzorger uit uw eigen huishouden wil aanmelden terwijl deze mantelzorger zelf al als zorgvrager een aanmelding voor een mantelzorgwaardering voor iemand uit zijn huishouden heeft gedaan Je kunt namelijk binnen 1 huishouden niet én mantelzorger én zorgvrager tegelijkertijd zijn en op beide titels een aanmelding voor een mantelzorgwaardering doen.
  • Heeft u geen DigiD? Of wilt u liever per post aanmelden voor de mantelzorgwaardering? Bel dan 14 043. Wij sturen u dan een papieren aanmeldformulier.  Stuur het ingevulde formulier naar ons op. U vindt het retouradres op het formulier.