Mantelzorgwaardering aanvragen

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 200,00 van de gemeente.

Zelf aanvragen

U kunt de mantelzorgwaardering 2020 aanvragen tot uiterlijk 1 maart 2021.

Hebt u in 2019 mantelzorgwaardering aangevraagd? Dan krijgt u rond 23 april 2020 automatisch een aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2020 toegestuurd. 

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, staat het geldbedrag binnen enkele weken op de rekening van de mantelzorger. Wij hebben, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief.

Voorwaarden

  • Uw mantelzorger verleent u minimaal 8 uur per week zorg gedurende 3 maanden of meer
    of de mantelzorger verleent zorg aan een terminale patiënt
  • U kunt voor maximaal 1 mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen.
  • De zorgvrager moet in de gemeente Maastricht wonen. Woont de zorgvrager niet in Maastricht? Neem dan contact op met de gemeente waarin de zorgvrager woont. Woont de zorgvrager in de gemeente Valkenburg a/d Geul? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen via de website van Zorg en Welzijn Valkenburg of telefonisch via telefoonnummer 14 043.