Mantelzorgwaardering aanvragen

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 200,00 van de gemeente.

Zelf aanvragen

U kunt de mantelzorgwaardering 2019 aanvragen tot uiterlijk 1 maart 2020.

Hebt u in 2018 mantelzorgwaardering aangevraagd? Dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2019 toegestuurd.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, staat het geldbedrag binnen enkele weken op de rekening van de mantelzorger.

Voorwaarden

  • Uw mantelzorger verleent u minimaal 8 uur per week zorg gedurende 3 maanden of meer
    of
  • de mantelzorger verleent zorg aan een terminale patiënt

U kunt voor maximaal 1 mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen.