Meerkostenregeling chronisch zieken en/of beperkten

Mensen met een chronische ziekte en/of beperking maken vaak hoge kosten. Daarom geeft de gemeente Maastricht deze inwoners een jaarlijkse tegemoetkoming. Deze regeling heet de meerkostenregeling voor chronisch zieken en/of mensen met een beperking.

Tegemoetkoming 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u een Wmo maatwerkvoorziening en een aanvullende zorgverzekering hebben. De tegemoetkoming is € 100,00 per persoon per jaar. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Er zijn andere regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Meer informatie vindt u in de factsheet 'Regelingen voor mensen met meerkosten als gevolg van ziekte en/of beperking'.

Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, benadert de gemeente u per brief. Hierin staat ook wat u moet doen om de tegemoetkoming te ontvangen. Mogelijk heeft de gemeente nog aanvullende gegevens van u nodig. Dit verschilt per persoon. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of u in aanmerking komt. Er wordt voor deze tegemoetkoming niet gekeken naar uw inkomen of vermogen.

Afschaffing meerkostenregeling

Vanwege bezuinigingsmaatregelen in de Wmo, wordt de meerkostenregeling per 1 januari 2021 afgeschaft. 

 • Voorwaarden

  De voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn:

  • U heeft een Wmo-maatwerkvoorziening
  • U heeft een aanvullende zorgverzekering
  Een Wmo-maatvoorziening helpt u mee te (blijven) doen aan de maatschappij. Dit is bijvoorbeeld:
  • hulp bij het huishouden
  • een vervoersmiddel, zoals een scootmobiel
  • een woonvoorziening, zoals een traplift
  • individuele of groepsbegeleiding
  De gemeente kijkt voor de tegemoetkoming jaarlijks of u op 1 januari van het jaar een Wmo-maatwerkvoorziening heeft. Daarnaast moet u een aanvullende zorgverzekering hebben in het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt.
 • Termijn

  Het bedrag wordt 1 keer per jaar uitbetaald. Stuurt u het formulier op tijd terug? Dan ontvangt u de tegemoetkoming in de tweede helft van het jaar.