Wmo

U heeft ondersteuning nodig. Omdat u sommige dingen niet meer zelf kunt. Omdat u op sommige vlakken niet meer mee kunt. Op deze pagina leest u wat u zelf kunt doen, wat mensen in uw omgeving kunnen doen of wat u eventueel samen met team Wmo kunt doen. 

Uw hulpvraag

U komt er zelf niet uit. Niet alleen, niet met uw omgeving. En u heeft al verschillende wegen bewandeld. Dan kunt u een gesprek aanvragen met een collega van team Wmo. Voordat u een gesprek aanvraagt, vragen wij u om goed na te denken over wat uw precieze hulpvraag is.

Voorbereiding op het gesprek

Allereerst is het belangrijk dat u de problemen waar u in uw dagelijkse leven tegenaan loopt, kunt uitleggen. Het is handig om dit op te schrijven. Zo maakt u een persoonlijk plan.

Tips voor uw plan:

  • stel uzelf voor: wie bent u, wat doet u, wat zou u graag willen.
  • beschrijf uw probleem: u bent ziek, boodschappen doen lukt niet meer, u bent eenzaam.
  • heeft u zelf al nagedacht over een oplossing? Zo ja, waar denkt u dan aan?
  • wie zou u kunnen helpen?

Maak uw afspraak

Het gesprek

Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op locatie in uw buurt. Het is slim om iemand die u goed kent en vertrouwt uit te nodigen bij dat gesprek. U kunt ook gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning die geboden wordt door de organisaties MEE Zuid-LimburgTrajekt en Steunpunt Mantelzorg Zuid. Stel uw vraag via het telefoonnummer 088 010 22 22. Samen met u wordt dan bekeken wie u het beste kan helpen. Dat kan een beroepskracht zijn of een deskundige vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie in de regio.

Tijdens het gesprek gaan we samen op zoek naar oplossingen voor uw probleem. U vertelt ons uw verhaal en wij luisteren. We gaan bijvoorbeeld dieper in op hoe uw dag eruit ziet, op wat u vroeger deed en wat nu niet meer gaat en wat u wel heel graag nog zou willen kunnen. U vertelt ons hoe u woont. Hoe u boodschappen doet. En we bespreken uw plan en onderzoeken oplossingen. Wat kunt u zelf, waar kunnen mensen om u heen helpen, zijn er voorzieningen in uw omgeving die u kunt gebruiken?

Na het gesprek

Heeft u na het gesprek nog vragen? Of bent u toch nog iets vergeten te vertellen? Dan kunt u ons altijd telefonisch bereiken via 14 043

Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek maakt onze medewerker een ondersteuningsplan. Als u het met het plan eens bent, stuurt u het ondertekend naar ons terug. En blijkt uit het plan dat u bepaalde hulpmiddelen nodig heeft, dan is het ondertekende ondersteuningsplan ook meteen het aanvraagformulier.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het plan of bent u het niet eens met het plan? Vul dan het reactieformulier in dat u bij het plan krijgt meegestuurd. We nemen dan altijd contact met u op om te kijken of we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u vragen of een andere medewerker het gesprek kan overdoen en uw situatie en vraag opnieuw kan beoordelen.