Aanmelden jaarprogramma 2025

Wanneer uw evenement in deelgebied A valt (bekijk hier wat onder deelgebied A wordt verstaan) dient u het evenement eerst aan te melden voor het jaarprogramma via onderstaand formulier.

Aanmelden voor het jaarprogramma evenementen


Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma 2025? Dit kan tussen 01 maart en 01 april 2024. Tussen 02 april en 1 juli kunt u nog steeds evenementen aanmelden maar deze worden pas in behandeling genomen na de initiële vaststelling van het jaarprogramma op 1 juli 2024.

Gegevens aanvrager

Geef hier uw telefoonnummer op voor eventuele aanvullende vragen over het evenement.

Gegevens evenement

Locatie van het evenement
Ruimtebeslag
Gebruikt u meer of minder dan 50% van de oppervlakte?
Geef hier de eerste dag van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van het evenement in.
Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.

Nadere gegevens evenement

Soort evenement

Wat houdt het evenement in en wat is het programma?
Sport
Cultuur
Overig
Muziekgenre

Er kan maar één geluidsnorm worden gekozen. U ziet enkel de categorieën gebaseerd op de door u gekozen locatie en oppervlakte.

 

Categorie Geluidbelasting gevels Max. aantal dagen/jaar Uiterste Begin-/eindtijd Max. duur muziekgeluid
1

80dB(A) - 90dB(C)

2

75dB(A) - 85dB(C) 

3

55db(A) 11u–19u 
50dB(A) 19u–23u

Wie gaat het evenement bezoeken? En welke leeftijd heeft die doelgroep (-18 jaar, +18 jaar of beide)?

Doelgroep
Waar komen de bezoekers vandaan? Lokaal, regionaal, euregionaal, nationaal?
Hoeveel bezoekers verwacht u minimaal gelijktijdig tijdens het evenement?
Hoeveel bezoekers verwacht u maximaal gelijktijdig tijdens het evenement?
Toegankelijkheid
Wat is de toegankelijkheid van uw evenement

Als de door u opgegeven datum en locatie niet beschikbaar zijn, heeft u dan een alternatieve datum en locatie op het oog? Zo ja welke?

Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.
Status