Privacybescherming

De gemeente Maastricht verwerkt veel persoonsgegevens en ook politiegegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van uw verzoeken en vragen en het handhaven van de openbare orde. Wij verwerken uw persoons- en/of politiegegevens alleen als dat nodig is. We gaan hier zorgvuldig mee om en doen dat in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Wat zijn politiegegevens?

Politiegegevens zijn persoonsgegevens die door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden gebruikt bij de uitoefening van hun politietaak. Het gaat vooral over gegevens die door de boa’s worden vastgelegd bij het uitschrijven van een proces-verbaal.     

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Door ontwikkelingen in het privacyrecht en in de techniek was de Wet bescherming persoonsgegevens aan vervanging toe. Er is voor gekozen om een Europese Privacyverordening op te stellen: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voor alle landen van de EU. De wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG. 

Wet politiegegevens

De bescherming van politiegegevens is geregeld in een speciaal hiervoor bedoelde wet: in de Wet politiegegevens. De politie gebruikt politiegegevens en de gemeente Maastricht verwerkt ook politiegegevens.  In ons geval gaat het om de persoonsgegevens die door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden gebruikt bij de uitoefening van hun politietaak. Bijvoorbeeld als ze iemand een boete geven voor een strafbaar feit zoals wildplassen of schoolverzuim. 

Uw rechten

De AVG  en de Wet politiegegevens geven u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om uw persoons- en politiegegevens in te zien, persoons- of politiegegevenste corrigeren en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over uw rechten.

Privacyverklaringen

In de privacyverklaringen staat hoe de gemeente Maastricht omgaat met de persoons- en politiegegevens van haar inwoners en bezoekers. 

Download de privacyverklaring AVG 

Download de privacyverklaring politiegegevens

Meer over gegevensverwerking

 • Binnen de gemeente Maastricht is mevrouw Vivian Tillmann aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Zij is de onafhankelijke toezichthouder op het privacybeleid van de gemeente. Zij is te bereiken via functionaris.gegevensbescherming [at] maastricht.nl  of telefonisch via 14 043 of vanuit het buitenland +31 43 350 40 40.

 • Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoons- en politiegegevens binnen de gemeente Maastricht. In sommige gevallen is de burgemeester dat. Om inzicht te geven in het gebruik van persoons- en politiegegevens houden wij  2 registers van verwerkingen bij. Hierin staat onder andere voor welk doel we welke gegevens gebruiken. Wij doen ons uiterste best om deze 2 registers actueel en volledig te houden. Daarom actualiseren wij de registers regelmatig.

  Dowload het verwerkingsregister AVG 

  Download het verwerkingsregister Wet politiegegevens

 • Als u gebruikmaakt van deze website van de gemeente Maastricht dan is het mogelijk dat er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons geeft.

  Persoonsgegevens en doel van de verwerking

  Maakt u gebruik van onze diensten, dan worden de gegevens die u ons geeft alleen gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag. Als u zich aanmeldt voor de gemeentelijke nieuwsbrief, dan slaan wij uw e-mailadres op. Dit adres gebruiken wij alleen voor het versturen van de gemeentelijke nieuwsbrief.

  Rechtmatige grondslag

  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

  Beveiliging

  De gemeente Maastricht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dat gebeurt volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

  Delen met derden

  De gemeente Maastricht verstrekt uw gegevens die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

  Cookies

  Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van gemeente Maastricht gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u als bezoeker.

  Matomo

  We gebruiken Matomo voor het analyseren van de website. In Matomo zijn de laatste 2 stukken van uw IP-adres gemaskeerd. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Matomo is vergelijkbaar met Google Analytics en biedt ons meer mogelijkheden om uw privacy te waarborgen en toch het gebruik van de website te meten. 

  We bevinden ons nu in een overgangsperiode voor het instellen van Matomo, als dit voltooid is zal Google Analytics niet meer gebruikt worden. We hopen dit proces voor 1 januari 2024 af te ronden. 

  Google Analytics

  We gebruiken op dit moment ook nog even Google Analytics voor de analyse van de website. Wij plaatsen een analytische cookie van Google Analytics. Met de informatie hieruit stemmen we de website beter af op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

  Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Het laatste stuk van uw IP-adres is gemaskeerd. Er wordt geen gebruikgemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

  Ik meld me af voor cookies van Google op deze website

  SiteImprove

  Op alle websites van de gemeente Maastricht wordt ook gebruikgemaakt van het programma SiteImprove. Ook hier wordt het laatste stuk van uw IP-adres gemaskeerd. SiteImprove wordt gebruikt om de website te analyseren op digitale toegankelijkheid. 

  Sinds 29 November 2023 maken bij SiteImprove gebruik van een techniek genaamd cookieless tracking, met deze techniek is het niet langer nodig om cookies op uw apparaat te installeren. 

  Andere sites

  Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Ook kunt u via onze site naar sociale media zoals Facebook en Youtube worden verwezen. De gemeente draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en uw privacy. Wij raden u aan het privacystatement en de cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

Veiliger op internet

Net als bedrijven kunt u nu ook als particuliere gebruiker internet bezoeken via een VPN-server. Deze technologie zorgt ervoor dat u als gebruiker veiliger gebruik kunt maken van publieke wifi-netwerken. En hiermee kunnen internetproviders niet achterhalen welke websites u bezoekt. Dit komt omdat de verbinding tussen u als gebruiker en de server is versleuteld. U kunt gebruikmaken van de VPN-technologie via commerciële diensten die deze service aanbieden voor particulieren.