Maastricht

Contact


Telefoon: 14 043

Buitenland: +31 43 350 40 40

WhatsApp: +31 6 31 99 39 44


28 november '17

De gemeenteraad bespreekt deze keer onder andere:

  • De Tarievennota Sport
  • Bedrijfsplan Begraafplaats Tongerseweg
  • gemeentelijke rioleringsplan
  • En meer

Bekijk het programma

Volledige raadsagenda

Denk mee over beleid

Uw stem bepaalt de koers van Maastricht. Dat doet u onder andere door op raadsleden te stemmen die u vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Maar ook door mee te praten tijdens een Stadsronde.

Lees verder