Bestuur

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken. Het college vormt daarvoor het dagelijks bestuur en stuurt de ambtenaren van Maastricht aan.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staan in hoofdlijnen de plannen van de coalitiepartijen voor de komende vier jaren. Zodra de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is, gaan partijen met elkaar in gesprek op zoek naar samenwerking en overeenkomsten in de partijprogramma’s (de plannen en beloften). Meestal neemt de grootste partij hiertoe het initiatief. Op het moment dat de initiatiefnemer samen met één of meerdere partijen het gevoel heeft dat er voldoende overeenkomsten zijn om vier jaar samen de stad te leiden, noemen zij zich de coalitiepartijen.

Samen schrijven ze het bestuursakkoord. Hierin staan op hoofdlijnen de plannen voor de komende vier jaar beschreven. Ook presenteren de coalitiepartijen hierbij wethouders die namens hen deze plannen moeten gaan uitvoeren. De gemeenteraad benoemt de wethouders tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.