Financiën

Elke maand verloopt het politieke proces volgens een vaste volgorde. Dat begint met het bepalen waarover wordt gesproken en besloten. Soms vloeien onderwerpen voort uit het bestuursakkoord, soms vanuit lopende projecten of de actualiteit. Er is ook een aantal documenten dat jaarlijks wordt besproken (de planning en control cyclus): de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening.

De gemeente maakt jaarlijks een kaderbrief en een begroting voor het volgend jaar met een meerjarenperspectief. De kaderbrief wordt elk jaar meestal in mei en de begroting uiterlijk medio november vastgesteld. De jaarrekening geeft jaarlijks verantwoording over de financiën van de gemeente van het achterliggend jaar. De jaarrekening wordt elk jaar in uiterlijk medio juli vastgesteld.