Toegankelijkheid

De gemeente Maastricht besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van deze website. We proberen al onze diensten en informatie aan te bieden zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.

Deze website voldoet aan de internationale standaard voor toegankelijke websites WCAG 2.1. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer informatie over de toegankelijkheid van websites van de overheid vind u op de website DigiToegankelijk.

Mocht u toch ontdekken dat een onderdeel van de website onvoldoende toegankelijk is, neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is te vinden in het toegankelijkheidsregister via deze link

Om de toegankelijkheidsverklaring zo volledig mogelijk op te kunnen stellen is er een extern bedrijf ingehuurd om een onafhankelijke inspectie te doen van de website van de gemeente Maastricht. De samenvatting van dit onderzoek is hieronder te lezen, het volledige onderzoek is via de download beschikbaar. 

 • Samenvatting

  Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website www.gemeentemaastricht.nl is afgerond  op 24 februari 2023. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

  Uit het onderzoek is gebleken dat de website helaas nog niet volledig voldoet aan alle  succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 34 van de 50 succescriteria.

  De onderzochte webpagina's zijn al op meerdere punten goed toegankelijk. Er is te merken dat  mooie stappen zijn gemaakt aan de hand van de eerdere inspectie, complimenten hiervoor. Dit  is ook te merken aan het feit dat een aantal succescriteria die in de eerste inspectie onvoldoende  waren, nu voldoende zijn. Zo zijn er autocomplete waarden aan invoervelden toegevoegd. Dit maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen. Ook is het tijdslimiet dat eerst in het formulier zat, eruit gehaald en is ervoor gezorgd dat er op alle pagina's een mechanisme beschikbaar is om herhalende blokken content  mee over te slaan. Wat dit betreft wordt dus al goed met toegankelijkheid rekening gehouden.

  Er zijn echter ook toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn opgelost. Het contrast van tekst  en niet-tekstuele content is nog niet overal hoog genoeg. Sommige mensen kunnen moeite hebben om tekst met een laag contrast te lezen en content met een laag contrast te bedienen.  Informatie die wordt overgebracht door presentatie kan niet overal door de software bepaald worden. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle koppen in de code opgemaakt als koppen, maar met een  strong element. Dit is een probleem voor mensen die voorleessoftware gebruiken want die kan  deze informatie dan namelijk niet overbrengen. Verder is het linkdoel niet overal duidelijk. Dit is  een probleem voor mensen die hulpsoftware gebruiken. Zo zijn er meer problemen gevonden.

  Zie de rapportage voor een volledig overzicht van de gevonden problemen. Bij een aantal van deze problemen is aangegeven hoe dit op te lossen is. Voor de meeste problemen zijn meerdere  oplossingen mogelijk. De oplossing in de rapportage is daarom slechts een suggestie. Als een andere oplossing beter past, kan die eventueel ook gebruikt worden.

  In dit rapport worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Het onderzoek is indicatief voor de verschillende soorten problemen  die gevonden zijn. Het kan dus zijn dat een soort probleem op meer plaatsen binnen de website  voorkomt, maar dat maar enkele voorbeelden zijn genoemd.

  Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Uiteraard proberen we de steekproef zodanig te maken dat dit geminimaliseerd wordt, maar het kan nooit uitgesloten worden. Het kan dan wel bij een volgend  onderzoek worden opgemerkt.

  Wanneer verbeteringen worden doorgevoerd, moet u er rekening mee houden dat hierdoor  nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  Uitzonderingen

  Bij dit onderzoek is uitgegaan van de internationale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A en AA. Volgens de Europese standaard EN 301 549 hoeft sommige inhoud van websites echter niet te voldoen aan deze toegankelijkheidsnorm. Denk bijvoorbeeld aan oude PDF's, oude video's  en online kaarten. Hiervoor gelden verschillende uitzonderingen. Let erop dat hierin dus nog wel  toegankelijkheidsproblemen kunnen bestaan die niet in dit rapport zijn beschreven. Bezoekers  met een beperking kunnen namelijk mogelijk verminderd gebruik maken van deze inhoud. Mensen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld vaak slecht overweg met ontoegankelijke PDF's en niet-ondertitelde video's zijn nutteloos voor mensen met een gehoorbeperking.

  De onderdelen die onder een wettelijke uitzondering vallen, zijn in dit onderzoek niet (geheel)  onderzocht. In de scope wordt benoemd om welke onderdelen het gaat. Ga voor de volledige  uitleg en meer informatie over de specifieke situaties naar https://www.digitoegankelijk.nl/ wetgeving/specifieke-situaties.

  Onderzoekscores

   Niveau ANiveau AANiveau AAA
  Waarneembaar4/97/1111/20
  Bedienbaar10/143/313/17
  Begrijpbaar5/54/59/10
  Robuust1/20/11/3