Het college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 7 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. 

College van burgemeester en wethouders

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeenteraad uit. De raad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert doorgaans elke dinsdag. Die vergadering is besloten. In de openbare besluitenlijst vindt u de besluiten die het college een week eerder heeft genomen.