Het college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 6 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. 

College van burgemeester en wethouders

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeenteraad uit. De raad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert doorgaans elke dinsdag. Die vergadering is besloten. In de openbare besluitenlijst vindt u de besluiten die het college een week eerder heeft genomen.

Vergaderen in coronatijd

Ook het college van burgemeester en wethouders vergadert sinds de uitbraak van het coronavirus online. Dat geldt voor zowel de reguliere wekelijkse collegevergaderingen als de extra vergaderingen in verband met de crisismaatregelen. Ook bijgaande collegefoto is genomen met inachtneming van de coronamaatregelen.

Het college