John Aarts

Dhr. J.J.M. Aarts

Raadslid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)/Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality

John Aarts

T (secretariaat): (043) 350 40 14
E: john.aarts [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Aarts dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Openbare betrekkingen

 • Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality

Portefeuille

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Hospitality (waaronder horeca, VVV, centrummanagement, Sahot, evenementen (beleid en jaarprogramma)
 • Kermissen en markten
 • Stadsbeheer (inclusief afvalbeleid)
 • 5e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid RvC BV Exploitatie Maatschappij Maastricht (EMM)
 • Adviseur Stichting Centrummanagement
 • Lid bestuur Stichting Heubi
 • Lid algemeen bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Voorzitter bestuur GR Geul en Maas
 • Lid bestuur Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • Lid algemeen bestuur Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
 • Aandeelhouder NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouder NV Waterleidingmaatschappij Limburg
 • Aandeelhouder NV Wonen boven Winkels
 • Aandeelhouder NV Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Belvédère
 • Aandeelhouder Vennootschappen voortvloeiend uit de aandelenverkoop van Essent en RWE
 • Aandeelhouder Enexis
 • Aandeelhouder BV Exploitatiemaatschappij ’t Bassin
 • Aandeelhouder MECC Maastricht BV
 • Lid Raad van Advies Maastricht Marketing
 • Aandeelhouder NV MTB Regio Maastricht
 • Lid financiële commissie GGD Zuid-Limburg