Hubert Mackus

Dhr. H.J.H. Mackus

Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, natuur en landschap

Wethouder Hubert Mackus

T: (secretariaat) (043) 350 41 02
E: hubert.mackus [at] maastricht.nl
Heeft u een persvraag voor wethouder Mackus? Bel dan met 043 350 42 00 of mail naar pers [at] maastricht.nl. Andere vragen? Neem contact op met de gemeente.

The above contact details are for press enquiries only. For other requests or questions about living or working in Maastricht, please contact the gemeente (municipality) by using the MijnGemeente App or by calling 14 043.

Portefeuille

 • Economie
 • Water, natuur en landschap, dierenwelzijn
 • Sport en recreatie
 • Vergunningverlening
 • Jeugdzorg
 • Stadsdeelwethouder Oost
 • 3e locoburgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid bestuur Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)
 • Lid Waterpanel Roer en Overmaas
 • Lid stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid bestuurlijk regio-overleg Limburg (BROL)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Nationaal Landschap
 • Bestuurlijk overleg VSG Zuid-Limburg
 • Landelijke bestuurlijke werkgroep uitwerking Sportakkoord
 • Lid bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid bestuur SGA Maastricht
 • Lid commissie regionaal overleg MAA
 • Lid portefeuillehoudersoverleg SVREZL
 • Lid bestuur Stichting Heubi
 • Lid bestuur Iedereen kan sporten
 • Lid bestuurlijk kernoverleg Zuid-Limburg
 • Lid kopgroep NOVEX-gebied Zuid-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ruimte en Economie Zuid-Limburg
 • Voorzitter stuurgroep Zuidelijke Maasoevers
 • Lid stuurgroep buitengebied Geul en Maas
 • Voorzitter stuurgroep decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht Heuvelland voor onderdeel jeugdzorg
 • Lid VNG bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid G40 themagroep jeugd, onderwijs en Wmo

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Openluchtmuseum de Locht (onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting Bucket Line (onbezoldigd)
 • Beschermheer Schuttersbond Eendracht maakt Macht (onbezoldigd)
 • Beschermheer Brits Militair Kerkhof Nederweert (onbezoldigd)

 

Persfoto

Hubert Mackus