Wim Hillenaar

Wim Hillenaar

Burgemeester

Man met een bril en een grijs pak

T (secretariaat): (043) 350 40 32
E: secretariaat.burgemeester [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor burgemeester Hillenaar dan kunt u contact opnemen via 043 350 42 00 of via pers [at] maastricht.nl.

Portefeuille

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • (Grensoverschrijdende) samenwerking
 • Communicatie
 • Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Zorg- en veiligheidshuis
 • Vergunningen aan de burgemeester voorbehouden

Nevenfuncties vanuit het ambt burgemeester

 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Lid Landelijk Overleg Veiligheid en Politie 
 • Regioburgemeester Limburg
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg
 • Voorzitter Heuvelland-, Tripool- en MAHHL-overleg
 • Vicevoorzitter Brainport Network
 • Bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten
 • Lid algemeen bestuur Universiteitsfonds Limburg / SWOL
 • Voorzitter provinciale regietafel vluchtelingen
 • Lid Brightlands Ambassadors

Andere niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid bestuur Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Cultuurfonds (onbezoldigd) 
 • Ambassadeur drinkbare Maas (onbezoldigd)
 • Erevoorzitter van Stichting Oranje Comité Maastricht (onbezoldigd)

Persfoto

Wim Hillenaar