Aansprakelijkstelling gemeente

Heeft u schade geleden door nalatigheid van de gemeente? Bijvoorbeeld door slecht onderhoud aan een weg of het riool? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen door een schadeclaim in te dienen.

Schadeclaim

Als de gemeente het met u eens is en de aansprakelijkheid erkent, krijgt u misschien een schadevergoeding voor de volledige of een deel van de kosten. Is de gemeente het niet met u eens? Dan krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

U kunt uw schadeclaim online indienen met DigiD. Hierbij heeft u nodig: 

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Geen automatisch recht

Als u de gemeente door het indienen van het schademeldingsformulier aansprakelijk stelt, heeft u niet automatisch recht een schadevergoeding. De gemeente beoordeelt uw schadeclaim en of u in uw gelijk wordt gesteld.

Wanneer aansprakelijk?

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen

 • dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.
 • dat de schade hiervan een direct gevolg is.
 • De complexiteit van de aansprakelijkstelling bepaalt de afhandelingstermijn. De gemiddelde afhandelingstermijn bedraagt 4 weken. Als de aansprakelijkheid door de gemeente bij een derde wordt gelegd (bijvoorbeeld een aannemer), is deze verantwoordelijk voor de afhandelingstermijn.

 • Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u een schadeclaim indienen. Vul daarvoor het formulier in en stuur het per mail of post naar ons op.

 • U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.