Aansprakelijkstelling gemeente

Heeft u schade geleden omdat de gemeente iets niet of niet goed heeft gedaan? Bijvoorbeeld slecht onderhoud aan een weg of het riool? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen door een schadeclaim in te dienen. Is uw schadeclaim terecht, dan geven wij u gelijk en vergoeden we de schade helemaal of voor een deel. 

Wanneer aansprakelijk?

De gemeente is pas aansprakelijk voor de schade als u kunt bewijzen:

 • dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.
 • dat de schade hiervan een direct gevolg is.

Geen automatisch recht

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft. Dat kunt u doen door een schadeclaim in te dienen. Maar u heeft dan niet automatisch recht op een schadevergoeding. De gemeente beoordeelt eerst uw schadeclaim. Daarna beoordelen we of u gelijk heeft en een schadevergoeding krijgt.

Schadeclaim

De gemeente onderzoekt of de schade is veroorzaakt door de gemeente. We proberen uw schadeclaim binnen 8 weken af te handelen. Maar soms lukt dat niet omdat het onderzoek langer duurt.  

 • Als de gemeente uw schadeclaim erkent en u dus gelijk geeft, krijgt u een schadevergoeding voor de volledige of een deel van de kosten die u bij de gemeente claimt. 
 • Als de gemeente uw schadeclaim niet erkent, krijgt u een afwijzingsbrief.

U kunt uw schadeclaim online indienen met DigiD. 

Wat heeft u nodig om de schadeclaim in te dienen? 

In het webformulier vult u informatie in over de gebeurtenis. U heeft onder andere onderstaande gegevens nodig:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • datum, tijdstip en de plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring over de gebeurtenis, waarin u uitgebreid uitlegt hoe de schade is ontstaan (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeval)
 • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade of de plek waar het gebeurde 
 • rekeningen waaruit het schadebedrag blijkt
 • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
 • Gemiddeld duurt het 4 weken om uw schadeclaim af te handelen. Maar soms duurt het langer. Bijvoorbeeld omdat de situatie ingewikkeld is of omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Als de gemeente werkzaamheden door een andere partij heeft laten uitvoeren, kunnen wij die partij (bijvoorbeeld een aannemer) aansprakelijk stellen voor de schade en neemt het onderzoek meer tijd in beslag. 

 • Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u een schadeclaim indienen. Vul daarvoor het formulier in en stuur het per mail of post naar ons op.

 • U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.