Aanvraag horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf wilt beginnen op een locatie waar dat volgens het bestemmingsplan niet rechtstreeks is toegestaan, moet u een principeverzoek of omgevingsvergunning indienen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van dit aanvraagformulier. Wij toetsen uw aanvraag dan aan het Maastrichtse Horecabeleid. 

Naam aanvrager
Geef een korte bondige beschrijving van uw initiatief

Redenen voor vestiging in een niet-horecapand:

Hoe past het initiatief op de gevraagde locatie?
Is het intiatief/concept uniek? Geef daarbij vooral aan of en hoe het concept iets toevoegt aan het bestaande horeca-aanbod in Maastricht.
Voorziet het initiatief/concept in de behoefte van een bepaalde doelgroep?
Omschrijf de kwaliteit van het initief/concept op zich en binnen de eigen categorie
Is het een nieuw initief/concept met een sociaal of cultureel karakter, gevestigd in een bjizonder pand?
Geef hier nog eventueel aanvullende informatie