Asbest verwijderen

Gaat u klussen, verbouwen of slopen in een huis dat vóór 1994  werd gebouwd? Dan kunt u nog asbest aantreffen. Bijvoorbeeld in dakbedekking, gevelplaten, vloerbedekking, schoorstenen en luchtkanalen. Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet u altijd een gratis sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Doe dat via Omgevingsloket online. 

Zelf doen of gecertificeerd bedrijf inschakelen?

Wilt u weten wanneer u asbesthoudende golfplaten, gelijmde asbesthoudende vloerbedekkingen of vloertegels zelf mag verwijderen? Check het via het uitklapmenu 'Zelf verwijderen' onderaan deze pagina. Daarin leest u meer over de voorwaarden, aanpak en de veiligheid van u en uw omwonenden. 

Sloopmelding

Als u asbest gaat of laat verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen. Lees hier hoe dat werkt.

U gaat zelf asbest verwijderen

Als u zelf asbest wilt verwijderen moet u dit altijd minimaal 5 werkdagen vooraf melden via het Omgevingsloket online. 

Is uw sloopmelding nog niet compleet, dan neemt RUD Zuid-Limburg, namens de gemeente, contact met u op. Is uw melding wel compleet, dan beoordeelt en toetst RUD Zuid-Limburg uw melding. U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. RUD Zuid-Limburg stuurt u een bewijs van ontvangst van uw sloopmelding. 

U laat asbest verwijderen door een saneringsbedrijf

Schakelt u een asbestsaneringsbedrijf in? Check dan of zij de sloopmelding voor u verzorgen. Moet u zelf de sloopmelding doen, regel dat dan minimaal 4 weken vooraf via het Omgevingsloket online. Stuur dan ook het inventarisatierapport van de asbestsaneerder mee.

Is uw sloopmelding nog niet compleet, dan neemt RUD Zuid-Limburg, namens de gemeente, contact met u op. Is uw melding wel compleet, dan beoordeelt en toetst RUD Zuid-Limburg uw sloopmelding. U hoort binnen 4 weken of u toestemming krijgt om te slopen. RUD Zuid-Limburg stuurt u een bewijs van ontvangst van uw sloopmelding.

Vragen over uw sloopmelding?

Heeft u vragen over uw sloopmelding? Neem dan contact op met RUD Zuid-Limburg via (043) 389 73 30.

Start en einde sanering melden

RUD Zuid-Limburg houdt toezicht op asbestsanering vanaf de start van de sloopwerkzaamheden tot en met het storten van de asbesthoudende materialen. Daarom moet u zowel de start als het einde van de sanering melden via coordinatieteam [at] rudzl.nl 

Meld de start van de sanering minimaal 2 werkdagen voordat u begint met slopen. Als de einddatum van de saneringswerkzaamheden dan al bekend is, mag u dat in dezelfde mail vermelden. Weet u nog niet wanneer de sanering gereed is, dan kunt u het einde van de sanering ook apart melden. Doe dat uiterlijk 1 werkdag na het einde van de sanering via coordinatieteam [at] rudzl.nl 

 • Asbest is niet altijd gemakkelijk te herkennen en kent ruim 3500 toepassingen. Het kan in allerlei materialen van vóór 1994 zitten. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze vezelachtige structuur. 

  Asbest kan onder andere voorkomen in:

  • vlakke platen (dakbeschot)
  • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
  • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
  • bloembakken
  • golfplaten (daken van schuren en garages)
  • riolering / standleiding (afvoer toilet)
  • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
  • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
  • oude huishoudelijke apparaten
  • kit (stopverf)
  • isolatieleidingen
  • dakleien

  Raadpleeg de asbestwegwijzer of bekijk het voorlichtingsfilmpje als u wilt weten waar asbest in of om uw huis nog meer kan voorkomen. 

  Onderzoek

  Twijfelt u of u asbest in huis heeft? Laat een gecertificeerd bedrijf dan onderzoek doen. Kijk voor meer informatie en gecertificeerde bedrijven op de website van Ascert (Stichting Certificatie Asbest).

  • Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten.

  • Een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel) mag u zélf verwijderen. Het moet dan gaan om: 

   • golfplaten (geen dakleien)
    De golfplaten moeten 'hechtgebonden' en geschroefd zijn. Dat betekent dat de vezels stevig aan elkaar zitten. De golfplaten mogen niet gespijkerd, beschadigd, gebroken of verweerd zijn. Is dat wel het geval, dan moet u een asbestsaneringsbedrijf inschakelen.
   • niet gelijmde vloerbedekking of vloertegels

   Voor het verwijderen van alle andere asbesthoudende materialen of grotere hoeveelheden moet u dus altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. 

   Stappenplan zelf asbest verwijderen

   1. Doe minimaal 5 werkdagen vooraf een sloopmelding via Omgevingsloket online.
   2. Toestemming ontvangen?
    Verwijder de golfplaten dan in zijn geheel. Niet breken of bewerken. Zowel bij golfplaten, asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels kunt u het beste vooraf bevochtigen met een plantenspuit. Zo kunt u verspreiding van vezels zo veel mogelijk voorkomen. Gebruik altijd een mondkapje (minimaal P3).
   3. Verpak het verwijderde materiaal in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic (dikte minimaal 0,2 mm).
   4. U kunt het asbest gratis inleveren bij een milieupark.  (Vanaf 1 juni 2021 kunt u dit alleen nog inleveren bij milieupark Beatrixhaven.) 

   Veiligheid 

   Denk aan uw veiligheid en die van uw omwonenden. Bekijk het voorlichtingsfilmpje voor tips. 

    

  • Op de website van Ascert vindt u gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven en inventarisatiebureaus. Voordat zo'n saneerder asbest in of om uw huis mag verwijderen, moet het bedrijf een inventarisatierapport opstellen. Daarin staat: 

   • welk soort asbest het betreft
   • de locatie van de asbest
   • de verwijderingsmethode die moet worden toegepast
  • Vinden er in uw omgeving sloopwerkzaamheden plaats en denkt u dat u daarbij asbest op een onveilige manier wordt verwijderd? Meld dat dan bij RUD Zuid-Limburg. Dat kan dag en nacht

   • telefonisch via (043) 361 70 70 (de milieuklachtenlijn)
   • via het milieumeldingenformulier

   RUD Zuid-Limburg controleert dan of er toestemming is verleend voor de asbestsanering. Is dat niet zo, dan zal RUD Zuid-Limburg optreden als handhaver of de gemeente informeren.