Bedrijfsafvalinzameling

Als bedrijf of instelling moet u uw afval en afvalstoffen scheiden en gescheiden afvoeren. De afvalinzameling en - verwerking moet u zelf regelen. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met een erkend afvalinzamelbedrijf.

Afval scheiden

U moet als bedrijf uw bedrijfsafval scheiden. Heeft u een omgevingsvergunning milieu van de gemeente of provincie? Dan staat meestal in die vergunning welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over welk afval een bedrijf moet scheiden. En hoe dit moet gebeuren.