Bestrijding eikenprocessierups

De microscopisch kleine haartjes van de eikenprocessierups zorgen voor huidirritaties en kunnen ooginfecties veroorzaken. Om overlast door brandharen van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te voorkomen, bespuiten we alle eikenbomen preventief met een biologisch middel.

Preventie en bestrijding

Vanaf eind april/begin mei bestrijden wij preventief de eikenprocessierups. Het spuiten van alle eikenbomen vindt plaats tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. U kunt enige overlast ervaren van het geluid van de nevelspuit die aan de tractor vastzit. Het spuitmiddel (XenTari) is biologisch en niet schadelijk voor de mens of dier. XenTari bestaat uit bacteriën die de darmen van de rupsen aantasten. Het middel is zeer effectief. Ruim 90% van de rupsen is na behandeling met XenTari gedood. Bij het bespuiten van de eiken, houden we daarom rekening met de kaarten van de Vlinderstichting. Locaties waarvan bekend is dat er bijzondere vlindersoorten voorkomen (bijvoorbeeld de Iepenpage), bespuiten we niet. Meer informatie vindt u in de XenTari-brochure van de fabrikant

Helaas is het niet mogelijk om vooraf aan te geven wanneer de spuitmachine langs komt. Daar zijn diverse redenen voor: 

 • spuiten kan alleen als er voldoende blad aan de eiken zit (minimaal 50%)
 • het mag niet langdurig regenen - is dat wel het geval dan stoppen we meteen met spuiten
 • er mag niet te veel wind zijn - is dat wel het geval dan stoppen we meteen met spuiten
 • alle eiken (ongeveer 15000) moeten in een kort tijdsbestek worden bespoten - er rijden daarom meerdere spuitmachines

Eigen boom behandelen

Wilt u uw eigen eikenboom laten behandelen? Vraag het aan de tractorchauffeur die door uw straat rijdt. Hij neemt de bomen mee die op dat moment op zijn route liggen. De eventuele kosten zijn voor uw rekening. 

Kosten

De kosten voor de behandeling van uw eiken zijn afhankelijk van het aantal bomen en de bereikbaarheid van uw perceel:

 • Ligt uw perceel op de route van de spuitmachine, dan is behandeling gratis als het om een klein aantal eiken gaat én de bomen goed bereikbaar zijn voor de spuitmachine.  
 • Bij grotere percelen met daarop meerdere eiken betaalt u € 75,- voorrijkosten en € 125,- spuitkosten per uur, met een minimum van € 62,50 (een half uur). De kosten voor het spuitmiddel zijn daarbij inbegrepen (tarieven 2021).
 • De eikenprocessierups heeft de afgelopen jaren voor veel overlast gezorgd. Bestrijding van de rupsen kan op diverse manieren plaatsvinden: 

  • nesten wegzuigen
  • bespuiten met XenTari
  • bespuiten met aaltjes (nematoden)

  In Maastricht proberen we overlast door de brandharen van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te voorkomen door de rupsen al in een vroeg stadium te bestrijden. Liefst nog voordat ze de brandharen krijgen en loslaten die zo veel klachten veroorzaken. Nesten wegzuigen heeft daarom niet onze voorkeur. 

  Aaltjes (nematoden) zijn kleine wormpjes die rupsen eten. Ze verdragen geen UV-licht. Daarom is bespuiten met aaltjes alleen zinvol als het in het donker gebeurt. Bespuiten met aaltjes blijkt bovendien minder effectief dan bespuiten met XenTari. 40% van de nesten overleeft 2 behandelingen.