Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen mogen alleen op aangewezen transportwegen vervoerd worden. Wilt u gevaarlijke stoffen over andere wegen vervoeren? Dan hebt u een ontheffing nodig. U moet dan wel duidelijk kunnen aangeven waarom u het vervoer niet anders kunt regelen. 

Hoe werkt het?

Om gevaarlijke stoffen over niet aangewezen transportwegen te vervoeren, moet u een ontheffing aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar team vergunnen.  

Als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid, wordt uw verzoek geweigerd.