Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen mogen alleen op aangewezen transportwegen vervoerd worden. Wilt u gevaarlijke stoffen over andere wegen vervoeren? Dan hebt u een ontheffing nodig. U moet dan wel duidelijk kunnen aangeven waarom u het vervoer niet anders kunt regelen. 

Hoe werkt het?

Om gevaarlijke stoffen over niet aangewezen transportwegen te vervoeren, moet u een ontheffing aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar team Vergunnen.  

Als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid, wordt uw verzoek geweigerd.

  • Tarief 2024

    De kosten voor de ontheffing zijn € 222,30

  • Binnen 8 weken na ontvangst beslissen wij over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.