Graffiti, verwijderen

Is er graffiti op uw eigendom gespoten? Wat moet u dan doen? Soms verwijdert de gemeente de graffiti. Maar vaak is het uw eigen verantwoordelijkheid en moet u zelf de graffiti laten verwijderen.

Wanneer verwijdert de gemeente graffiti?

De gemeente verwijdert graffiti alleen als er racistische, seksistische, kwetsende of schokkende teksten of afbeeldingen op uw eigendom zijn gespoten

In alle andere gevallen moet u er zélf voor zorgen dat de graffiti wordt verwijderd.

Het weghalen van graffiti is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Het aanbrengen van graffiti op privé-eigendom is een vorm van vandalisme die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het bekrassen van auto's of het vernielen van schuttingen. Hoe vervelend ook, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de aangebrachte schade en voor het verwijderen of herstellen ervan. Daarvoor moet u als eigenaar van het object zelf zorgen.

Hulp van de gemeente: graffiti-bus
Gaat het om graffiti op een kleine oppervlakte (minder dan 5 m2) dan kunt u, tegen betaling, de graffiti laten verwijderen door de graffitibus van de gemeente Maastricht. U kunt de graffiti natuurlijk ook laten verwijderen door een gevelreinigings- of schildersbedrijf.

Kijk in elk geval uw opstalpolis goed na: sommige verzekeraars dekken de schade.

  • Graffiti laten verwijderen door de gemeente kost € 165,00 per uur. U kunt vooraf kosteloos een inschatting vragen van deze kosten.