Reinigingsrecht, reinigingsheffing

Als u als bedrijf gebruikmaakt van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst dan moet u reinigingsrecht betalen.

Deze belasting betaalt u jaarlijks aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslagbiljet. Alleen bedrijven betalen reinigingsrecht. 

  • De reinigingsrechten zijn in 2022 € 328,53. Daarnaast betaalt u een tarief per vuilniszak:

    • € 1,01 voor een zak van 50 liter
    • € 0,59 voor een zak van 25 liter

    (tarieven 2022)

  • U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.