Reinigingsrecht, reinigingsheffing

Als u als bedrijf gebruikmaakt van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst dan moet u reinigingsrecht betalen.

Deze belasting betaalt u jaarlijks aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslagbiljet. Alleen bedrijven betalen reinigingsrecht. 

 • Kosten

  De reinigingsrechten zijn in 2021 € 306,21. Daarnaast betaalt u een tarief per vuilniszak:

  • € 1,- voor een zak van 50 liter
  • € 0,58 voor een zak van 25 liter

  (tarieven 2021)

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.