Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

Uw aanslag

De aanslag rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Informatie over uw aanslag kunt u opvragen bij de BsGW.

 • Tarieven 2022

  Eigenarendeel 150,17 per perceel
  Gebruikersdeel bij gebruik tot en met 250 m3  52,23  
  Dit bedrag wordt als volgt verhoogd:      
  boven 250 t/m 50.000 m3 414,39 per volle eenheid van 250 m3
  boven 50.000 t/m 500.000 m3 275,28 per volle eenheid van 250 m3
  boven 500.000 m3 137,45 per volle eenheid van 250 m3
 • U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.