Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Uw aanslag

De aanslag rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Informatie over uw aanslag kunt u opvragen bij de BsGW.

 • Kosten

  Eigenarendeel 141,02 per perceel
  Gebruikersdeel bij gebruik tot en met 250 m3  49,04  
  Dit bedrag wordt als volgt verhoogd:      
  boven 250 t/m 50.000 m3 389,17 per volle eenheid van 250 m3
  boven 50.000 t/m 500.000 m3 258,53 per volle eenheid van 250 m3
  boven 500.000 m3 129,08 per volle eenheid van 250 m3
 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.