Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een perceel waaruit water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

Uw aanslag

De aanslag rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Informatie over uw aanslag kunt u opvragen bij BsGW.

 • Tarieven 2024

  Eigenarendeel163,80per perceel
  Gebruikersdeel bij gebruik tot en met 250 m3 57,00 
  Dit bedrag wordt als volgt verhoogd:   
  boven 250 t/m 50.000 m3452,16per volle eenheid van 250 m3
  boven 50.000 t/m 500.000 m3300,36per volle eenheid van 250 m3
  boven 500.000 m3150,00per volle eenheid van 250 m3
 • U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.