Vuurwerk, opslag en verkoop

Vuurwerk mag u niet zonder toestemming of melding opslaan of verkopen. De hoeveelheid vuurwerk bepaalt of u kunt volstaan met een melding bij de gemeente of een vergunning moet aanvragen bij de provincie. U vindt informatie over de verkoop van vuurwerk ook op de website van de Rijksoverheid.

Opslaan of verkopen

Als u als bedrijf vuurwerk wilt opslaan en/of verkopen, dan krijgt u te maken met veiligheidsregels en vergunningen.

Vuurwerk opslaan

Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan moet u dat minimaal 4 weken vooraf melden met activiteitenbesluit melding website van Infomil.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumenten- of professioneel vuurwerk opslaan? Dan hebt u een vergunning van de provincie nodig. Vraag deze omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Voor opslag van vuurwerk geldt:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden.
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig.
  • In de opslag is een brandmelder aanwezig. 
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

Vuurwerk verkopen

Verkoop van vuurwerk moet u melden. Vraag het formulier aan per e-mail  via openbareruimte [at] maastricht.nl. Via dit mailadres kunt u het ingevulde formulier ook retourneren samen met een situatieschets en een plattegrond op schaal.

  • Binnen 27 weken wordt een beslissing genomen over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.