Vuurwerk, opslag en verkoop

U bent ondernemer en wilt vuurwerk opslaan voor de verkoop. U krijgt dan te maken met veiligheidsregels en vergunningen. De hoeveelheid vuurwerk bepaalt of u voor de opslag kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen. Wilt u vuurwerk verkopen? Dan moet u dat melden bij de gemeente. 

Vuurwerk opslaan

Heeft u een vergunning nodig voor de opslag van vuurwerk? Of is alleen een melding voldoende?

Maximaal 10.000 kilo: alleen melden

 • U heeft géén vergunning nodig.
 • U moet de opslag minimaal 4 weken vooraf melden via het Omgevingsloket. 

Meer dan 10.000 kilo: vergunning aanvragen

 • U heeft een vergunning nodig.
 • Vraag de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Vuurwerk verkopen

Verkoop van vuurwerk moet u melden bij de gemeente. Vraag het formulier aan per e-mail via centraalpunt [at] maastricht.nl. Via dit mailadres kunt u het ingevulde formulier ook retourneren samen met een situatieschets en een plattegrond op schaal.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verkoop van vuurwerk op de website van de Rijksoverheid.

 • Voor opslag van vuurwerk geldt:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden.
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig.
  • In de opslag is een brandmelder aanwezig. 
  • In het omgevingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.
 • Binnen 27 weken wordt een beslissing genomen over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.