Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minstens 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarom moet u elk jaar afvalstoffenheffing betalen. Ook als u geen gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing, maar reinigingsrecht. Of zij regelen zelf hun afvalinzameling.

Voor het betalen van de jaarlijkse afvalstoffenheffing ontvangt u een belastingaanslag van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 

 • Wat kost het?

  De kosten van de afvalstoffenheffing zijn in 2020:

  • vast bedrag per huishouden (vast recht): € 299,03
  • vast bedrag bij huishoudens die gebruikmaken van een stortkoker of ondergrondse restafvalcontainer (zonder diftar): € 365,72

  Daarnaast betaalt u de kosten voor de gemeentelijke restafvalzak. Deze kosten zijn in 2020:

  • zak 50 liter: € 0,98
  • zak 25 liter: € 0,57

  Gooit u afval weg in een ondergrondse restafvalcontainer met een scanner? Dan betaalt u per keer € 0,98.

 • Bezwaar maken?

  Tegen de hoogte van de belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. Deze tarieven worden door de gemeenteraad in verordeningen vastgesteld en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u toch een bezwaar indienen, dan zal de heffingsambtenaar van BsGW dat bezwaar helaas niet-ontvankelijk verklaren. Een verordening is namelijk een algemeen verbindend voorschrift en op basis van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. Op basis van artikel 7:1 Awb kan alleen beroep worden ingesteld, nadat bezwaar is ingediend. Als geen beroep kan worden ingesteld, kan dus ook geen bezwaar worden ingediend. 

 • Wetgeving