Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal en kan bijvoorbeeld voorkomen in dakbedekking, gevelplaten, vloerbedekking, schoorstenen en luchtkanalen. Om asbest te verwijderen hebt u toestemming nodig.

Als u asbest wilt verwijderen moet u dit melden via het Omgevingsloket online.

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd kunt u hiernaar verwijzen. Zo niet, dan heeft u aanvullend nodig:

  • foto's
  • een situatieschets
  • een bouwkundige tekening met het profiel en de maten van het te slopen gebouw. Dit mag een eenvoudige tekening zijn en hoeft niet door een architect gemaakt te zijn.