Beroepschrift indienen

U ontvangt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u in hoger beroep gaan. In de brief leest u waar u in hoger beroep kunt gaan. U beslist zelf of u hiervoor een advocaat wilt inschakelen. In hoger beroep gaan betekent niet dat de beslissing niet meer geldt. Als u wilt dat de beslissing tijdens de beroepsprocedure wordt opgeschort, kunt u een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 • Aanpak

  Binnen 6 weken na ons besluit kunt u uw beroepsschrift indienen bij de rechtbank of instantie die in de brief staat vermeld. In uw beroepsschift moet in elk geval staan: 

  • uw naam en adres
  • uw e-mailadres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent of een kopie van de beslissing of de publicatie
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing
  Na het indienen van uw beroepschrift krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Hier kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. U mag dit ook laten doen door een advocaat of gemachtigde.
 • Kosten

  Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing over uw bezwaar waar u in hoger beroep kunt gaan.

 • Wetgeving

  Landelijke wetten