Beroepschrift indienen

Heeft u eerder een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van de gemeente? Dan beslist de gemeente over uw bezwaar.  Bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u in beroep gaan. U leest in de beslissing van de gemeente waar u dat kunt doen.  

In beroep gaan

U ontvangt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de brief leest u waar u in beroep kunt gaan. U beslist zelf of u hiervoor een advocaat wilt inschakelen.

In beroep gaan betekent niet dat de beslissing niet meer geldt. Als u wilt dat de beslissing tijdens de beroepsprocedure wordt opgeschort, kunt u een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Beroepschrift indienen

Binnen 6 weken na ons besluit kunt u uw beroepschrift indienen bij de rechtbank die in de brief staat vermeld. In uw beroepschrift moet in elk geval staan: 

  • uw naam en adres
  • uw e-mailadres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent of een kopie van de beslissing of de publicatie
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing

Na het indienen van uw beroepschrift krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Hier kunt u uw beroepschrift mondeling toelichten. U mag dit ook laten doen door een advocaat of gemachtigde.

 

  • Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.