Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Gemeentebelastingen betaalt u aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Via een automatische incasso kunt u de belastingen in meerdere termijnen betalen.

Direct regelen

De automatische incasso regelt u via uw persoonlijke pagina op de BsGW-website. U kunt hier ook vragen om een betalingsregeling als u geen automatische incasso wilt.