Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Gemeentebelastingen betaalt u aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Via een automatische incasso kunt u de belastingen in meerdere termijnen betalen.

Direct regelen

De automatische incasso regelt u via MijnBsGW. U kunt hier ook vragen om een betalingsregeling als u geen automatische incasso wilt.