Bodeminformatie

De grond in Maastricht is niet altijd schoon. Door oude industrie kan er bijvoorbeeld zink of lood in de bodem zitten. Daarnaast zijn grote delen van Maastricht in het verleden opgehoogd of gedempt voor de uitbreiding van de stad. De grond en het grondwater kunnen daardoor verontreinigd zijn.

Bodemkwaliteit checken

Het is raadzaam (en soms zelfs verplicht) om de kwaliteit van de bodem te checken:

  • als u een huis, bedrijfspand of grond in Maastricht gaat kopen of verkopen
  • als u gaat bouwen, slopen of grond gaat afgraven

De gemeente beschikt over veel bodeminformatie. Die kunt u gratis en op elk gewenst moment raadplegen via de Rapportagemodule Bodem Maastricht.

U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de kwaliteit van de bodem. Niet van alle adressen en percelen zijn bodemgegevens bekend. Maar dit betekent niet dat de grond schoon is. Vooral in het centrum van Maastricht, de Beatrixhaven, Belvédère en de voormalige overloopgebieden van de Maas en Jeker moet u rekening houden met bodemverontreiniging.