Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Wanneer is bodemonderzoek vereist?

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren).
  • Het omgevingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Geldigheidstermijn bodemonderzoek

De resultaten van het bodemonderzoek zijn 2 jaar geldig, of onderbouwd kan worden dat de gegevens nog actueel zijn. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie en / of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Welke gegevens doorgeven?

Een omgevingsvergunning inclusief bodemonderzoek kan worden verstrekt voor de activiteit milieu of ook voor de bouwactiviteit. Het type activiteit waarvoor u de vergunning aanvraagt, bepaalt welke gegevens u moet doorgeven. Raadpleeg voor meer informatie het Omgevingsloket.