Bouw en verbouw, vergunningsvrij

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) (ver)bouwen en slopen. Met de Vergunningcheck op het Omgevingsloket online weet u snel of een bouwvergunning nodig is. En kunt u eventueel meteen zo’n omgevingsvergunning aanvragen.

Gratis vergunningcheck

Wilt u een dakkapel, carport, garage of serre aan uw huis bouwen? Zonnepanelen plaatsen? Of bijvoorbeeld een tuinhuis of schutting in uw tuin zetten? Dan is een bouwvergunning niet altijd nodig. De regels voor vergunningvrij (ver)bouwen en slopen zijn complex. De gratis Vergunningcheck op Omgevingsloket online geeft meteen antwoord.

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u die meteen online aanvragen (met DigiD).

 • Als u vergunningvrij mag bouwen of verbouwen gelden toch bepaalde regels:

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.
  • De welstandseisen. Dit zijn voorwaarden over hoe een gebouw eruit moet zien
 • De Rijksoverheid heeft diverse brochures over de regels voor vergunningvrij bouwen en verbouwen:

  Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

  Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

  Nog meer weten?

 • Wilt u een dakkapel plaatsen? En blijkt uit de vergunningscheck dat u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een dakkapel? Dan geeft het voorbeeldenboek dakkapellen tekst en uitleg over wat mag en kan.

  Dakkapellen moeten voldoen aan vuistregels uit de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit'.  Deze vuistregels staan uitgelegd in het voorbeeldenboek. Voldoet een dakkapel niet aan de vuistregels? Dan wordt de aanvraag door de welstandscommissie getoetst aan de algemene criteria, criteria voor bebouwingstypen in gebieden en aanvullende criteria.

 • De Vergunningcheck op Omgevingsloket online is gratis.