Over het Noodfonds Energiekosten

Het Noodfonds Energiekosten is een eenmalig fonds dat door de gemeente in 2022 is ingesteld om huishoudens, organisaties en ondernemingen tegemoet te komen in de gestegen energiekosten en te helpen om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. De gemeenteraad heeft voor het noodfonds in totaal 5 miljoen euro gereserveerd.

Acute en Middellange termijn aanpak

Het gemeentelijke Noodfonds kent een acute fase en een middellange termijn fase. De acute fase richt(te) zich op directe compensatie van gestegen energierekeningen in de periode oktober 2022 t/m maart 2023 voor huishoudens en maatschappelijke organisaties in Maastricht.

De middellange termijn aanpak is gericht op versnelling van de duurzaamheidstransitie. De gemeente wil (maatschappelijke) organisaties en ondernemingen helpen energieneutraal te worden en energiekosten structureel te verlagen. De middellange termijn focust op investeren in toekomstbestendigheid. Het gaat om maatregelen die ondersteunend zijn voor organisaties en ondernemingen zodat hun energieverbruik structureel kan dalen. Het Noodfonds wordt hierbij ingezet als financieel hulpmiddel bij het versnellen van de transitie.

Verduurzamingssubsidie 

Voor maatschappelijke organisaties en ondernemingen gebeurt dit middels een nieuwe regeling: ‘Subsidieregeling stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024’. Hiermee kunnen maatschappelijke organisaties en ondernemingen in Maastricht subsidie aanvragen om de kosten van energiescans en verduurzamingsmaatregelen deels vergoed te krijgen. Gebruikers van gemeentelijk vastgoed kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen

Meer informatie over de aanvraagmogelijkheden voor de subsidieregeling is te vinden via gemeentemaastricht.nl/energiekosten.