Geluidzonering industrieterrein en akoestisch onderzoek

Sommige industrieterreinen zijn aangewezen als gezoneerde industrieterreinen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat het geluid op deze industrieterreinen binnen de afgesproken zone blijft.

Akoestisch onderzoek

Als u een bedrijf wilt oprichten in een gezoneerd gebied of uw bedrijf in een gezoneerd gebied verandert dan moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de activiteiten van uw bedrijf zorgen voor geluidshinder. Dit geldt ook als u een melding of vergunning milieubeheer aanvraagt.

Eerst advies

Vraag ons eerst om advies en maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 043. U krijgt advies onder andere wat u nodig heeft om  uw melding te maken. Dit is onder andere:

  • akoestisch model
  • een akoestisch rapport
  • de formulieren voor de Wet Milieubeheer als u akoestisch onderzoek laat doen in het kader van de Wet Milieubeheer.