Kadastrale gegevens

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

Gegevens opvragen

Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Bij uw aanvraag geeft u door:

  • een adres, of
  • een kadastrale perceelsaanduiding