Kadastrale gegevens

Wilt u weten wie de eigenaar of gebruiker van een huis, gebouw of perceel is? Of heeft u informatie nodig over ligging, oppervlakte en grenzen van een stuk grond? Dan kunt u daarvoor terecht bij het Kadaster: het (rijks)register van onroerende goederen. Sommige kadastrale gegevens kunt u ook opvragen bij de gemeente.

Welke gegevens registreert het Kadaster?

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buren? En wie is de eigenaar van een stuk grond, huis of gebouw? Het Kadaster registreert van al het vastgoed wie welke rechten heeft. 

 • Boven de grond 
  registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen.
 • Onder de grond 
  registreert het Kadaster gegevens over netwerken van kabels en leidingen.

Gegevens opvragen bij het Kadaster

Bij het Kadaster kunt u tegen betaling diverse kadastrale gegevens online opvragen. Zo kunt u bijvoorbeeld checken:

 • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
 • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
 • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

Gegevens opvragen bij de gemeente

Voor sommige kadastrale gegevens kunt u ook bij de gemeente terecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld informeren over kadastrale perceelnummers.  Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak. Bel 14 043 of vraag de gegevens per mail op via gemeenteloketvergunnen [at] maastricht.nl 

Bij uw aanvraag geeft u door:

 • een adres, of
 • een kadastrale perceelsaanduiding

Omgevingsplan

Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op het Omgevingsloket