Mobiele puinbreker, melding

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de Rijksuitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval klein te maken en te verminderen. Daarbij kan overlast ontstaan. Daarom moet u gebruik van een mobiele puinbreker minimaal 15 werkdagen vooraf melden. De gemeente zorgt vervolgens voor de publicatie van de werkzaamheden zodat buurtbewoners ervan weten.

Tijdig melden

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, dan moet u hier minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint een melding van maken. U geeft door:

  • waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken (het adres of de locatie)
  • van wie de mobiele puinbreker is
  • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
  • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A))
  • wanneer u denkt te beginnen met het werk
  • hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U mag alleen puinbreken tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen.