Monument, financiële regelingen

Heeft u een monument, dan kunt u misschien gebruikmaken van een subsidie of voordelige lening. Of u in aanmerking komt voor subsidie of restauratiefondshypotheek hangt af van de aard en de status van het monument. Bekijk alle regelingen via de website van het restauratiefonds. 

Eigenaar van een Rijksmonument

van een woonhuis

Als particulier eigenaar van een woonhuis en rijksmonument kunt u een aanvraag indienen voor een hypotheek met een lage rente bij het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds ondersteunt monumenteigenaren bij de restauratie, verduurzaming of herbestemming met laagrentende leningen, soms zelfs tegen 1%.

Voor uw onderhoudskosten kunt u een woonhuissubsidie  aanvragen. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. Voor de woonhuissubsidie zijn ook de restauratiekosten subsidiabel. U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen, tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. De bijdrage bij deze regeling is 38 procent van het subsidiabele bedrag. Kijk onderaan deze pagina bij meer regelingen voor woonhuis in rijksmonument.

van een niet zijnde een woonhuis

Eigenaren van andere categorieën Rijksmonument (boerderijen, kastelen, molens of kerken) kunnen een subsidie krijgen bij de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op basis van een instandhoudingsplan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De subsidie-aanvraag is gebaseerd op een zes-jaren-onderhoudsplan en wordt ingediend tussen 1 februari en 31 maart, in het jaar voorafgaand aan het uitvoering.

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM). Het maximum te ontvangen subsidiebedrag is 0,5% van de herbouwwaarde van uw pand. 

U kunt ook een laagrentende lening aanvragen, maar niet in combinatie met de SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten).

Waarvoor kom ik in aanmerking?

Wilt u weten waarvoor u in aanmerking komt? Doe de financieringscheck. Of bel rechtstreeks met een van de specialisten van het Restauratiefonds via 088 253 90 20 of mail naar info [at] restauratiefonds.nl (info[at]restauratiefonds[dot]nl). U moet altijd vóór aanvang van de werkzaamheden uw subsidie aanvragen. Bent u al begonnen dan komt u niet meer in aanmerking.  

 • De Monumenten-hypotheek. De verbouwingskosten of de aankoop van uw monument kunt u met een Monumenten-hypotheek bij het Restauratiefonds financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt. Een overzicht van de financieringsmogelijkheden vind u op de website van het  restauratiefonds.

  Verduurzamen van uw monument. Wilt u energiebesparende maatregelen toepassen in uw monument? Het Restauratiefonds biedt hier ook financieringsmogelijkheden voor. Lees meer over het verduurzamen van uw monument op www.restauratiefonds.nl/duurzaamheid

  Energiescan monumenten Een goed advies draagt eraan bij dat uw pand op de juiste wijze wordt verduurzaamd. Een Energiescan Monumenten vormt een goed startpunt. Met deze scan kunt u een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Het Restauratiefonds werkt met diverse adviseurs samen: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten.

 • Omvangrijke restauratieprojecten van rijksmonumenten komen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek. Het Restauratiefonds heeft veel ervaring met het financieren van herbestemmingsprojecten.

  De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden uw aanvraag beoordelen.

  Ook bij de provincie zijn er regelingen. 

 • Monumenten bieden onderscheidend vermogen, deze unieke panden staan vaak op goede locaties en hebben een grote aantrekkingskracht. Gaat u ondernemen in een monument en wilt u uw monument zakelijk financieren kijk dan ook op www.restauratiefonds.nl/zakelijk.

 • Als eigenaar van een gemeentelijk monument (dominant bouwwerk, kenmerkend bouwwerk, waardevol cultuurhistorisch element of waardevol groenelement) komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. Er zijn momenteel geen financiële middelen als tegemoetkoming in de restauratie- of onderhoudskosten. De gemeente kan u wel van inhoudelijk advies voorzien of van technisch advies bij bouwwerkzaamheden bij een monument. 

  De provincie heeft voor gemeentelijke monumenten wel een restauratiesubsidie. 

 • Als eigenaar van een pand gelegen in een beschermd stadsgezicht of cultuurhistorisch attentiegebied komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. De kosten van onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de eigenaar zoals ieder andere woning in Maastricht.