Situatiekaarten

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een vergunning. Sommige gegevens kunt u bij de gemeente opvragen. Voor andere gegevens kunt u bij het Kadaster terecht.

Kaartmateriaal

Wij verwerken en presenteren de meest uiteenlopende informatie door middel van kaartmateriaal. U kunt onze kaarten digitaal raadplegen

Gegevens opvragen bij de gemeente

Onderstaande informatie kunt u aanvragen bij de gemeente:

 • landmeetkundige inmetingen en maatvoeringswerkzaamheden
 • digitale en analoge kaartverwerking
 • in- en externe informatieverstrekking middels een (mobiele) kaartviewer. Met deze viewer wordt informatie snel opgehaald of gepresenteerd. Deze kunt u raadplegen op uw pc, tablet of app. U kunt circa 100 thema's raadplegen verdeeld over 25 categorie├źn.

Onze kaartinformatie is gekoppeld aan verschillende basisregistraties:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
 • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION)

Gegevens opvragen bij het Kadaster

Bij het Kadaster kunt u een afschrift van landmeetkundige gegevens aanvragen.

Leveringsvoorwaarden situatiekaarten

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen voor het ter beschikking stellen van digitale en / of analoge gegevens zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. De aanbiedingen geschieden op basis van de tarieven die op het moment van aanbieden gelden. Opdrachten zijn bindend zodra zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd (verder te noemen: opdrachtovereenkomst); mondelinge afspraken zijn niet bindend.
 2. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst verstrekt de opdrachtgever, opdracht tot levering van de gevraagde gegevens tegen betaling van een vergoeding.
 3. De aan de opdrachtgever verstrekte gegevens worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld; niet in eigendom overgedragen.
 4. De gegevens worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor intern gebruik, uitsluitend binnen eigen dienst en/of bedrijf en voor het in de opdrachtovereenkomst gedefinieerde project.
 5. Door de wijze waarop de digitale topografie van Maastricht tot stand is gekomen (luchtfotogrammetrie en metingen in het terrein), heeft de digitale topografie een onnauwkeurigheid in de onderlinge afstand van 5 tot 30 centimeter. Globaal heeft de originele digitale topografische kaart van Maastricht een onnauwkeurigheid van 20 cm. Grotere afwijkingen kunnen zich incidenteel voordoen. Bij het gebruik van de digitale topografische kaart dient men met genoemde onnauwkeurigheden rekening te houden.