Verkopen van gebouwen en grond met voorkeursrecht, melding

De gemeente heeft soms voorrang als u uw gebouw of grond te koop aanbiedt. Bijvoorbeeld omdat er voor gebouwen en grond een nieuwe bestemming is vastgelegd. U kunt ons vragen om af te zien van aankoop. Dat is mogelijk als uw bedrijf verandert van rechtsvorm of als u al eerdere afspraken heeft vastgelegd om te ruilen of te schenken. 

Verkoop melden

Bij een voorrangspositie van de gemeente bij verkoop moet u ons doorgeven als u uw gebouw of grond verkoopt. Stuur een aangetekende brief naar de burgemeester en wethouders waarin u aangeeft:

  • de oppervlakte van de grond of het huis
  • de kadastrale grenzen van het perceel (volgens het Kadaster)

Uw bedrijf is hier gevestigd
Als uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw is, mag u van ons eisen dat we daarmee rekening houden bij de verkoop. Recente informatie over voorkeursrecht wordt door ons ter inzage gelegd.

  • U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente als:

    • een familielid eigenaar wordt
    • iemand anders na een echtscheiding of erfenis eigenaar wordt
    • het wordt verkocht via een openbare verkoop
  • Binnen 6 weken beslissen wij of we overgaan tot de koop.