WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) stuurt u elk jaar in februari de WOZ-beschikking. Dat is ook het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Op de beschikking staat de WOZ-waarde. Klopt de vastgestelde waarde? En hoe kunt u eventueel zelf bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

Peildatum

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken. De gemeente stelt elk jaar vast wat de waarde van uw pand was op de peildatum: 1 januari van het vorige jaar. Op de WOZ-beschikking die u in februari 2024 ontvangt, staat dus de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2023. De WOZ-waarde is de basis voor de berekening van lokale belastingen: onroerendezaakbelasting (ozb), enkele andere gemeentelijke belastingen, de watersysteemheffing van het waterschap en enkele Rijksbelastingen.

WOZ-taxatieverslag inzien

In het taxatieverslag van belastingsamenwerking BsGW leest u hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Bij woningen wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en naar specifieke kenmerken van uw pand. U kunt het taxatieverslag van uw pand gratis raadplegen, downloaden en afdrukken op de website van BsGW (met DigiD of eHerkenning). 

WOZ-waarde vergelijken

WOZ-waarden zijn openbaar. Vraagt u zich af of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Raadpleeg dan gratis de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen op Wozwaardeloket.nl. Wilt u de WOZ-waarde laten corrigeren? In het uitklapmenu 'Bezwaar maken' leest u wat u dan kunt doen.

 • Bel eerst met BsGW voor gratis hulp

  Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Bel dan eerst met de belastingsamenwerking BsGW. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via (088) 842 04 20. 

  De eerste 4 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking zijn ervaren taxateurs van BsGW direct telefonisch bereikbaar. Zij helpen u graag om de WOZ-waarde te toetsen en eventueel te corrigeren. Soms maakt een BsGW-taxateur een afspraak met u om ter plekke de waarde van uw pand te beoordelen. Deze hulp is gratis. 

  Zelf bezwaar maken

  Komt u telefonisch niet tot een oplossing met BsGW? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Doe dat binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking via MijnBsGW. Geef aan waarom u de vastgestelde waarde niet juist vindt en onderbouw uw bezwaar met foto's en/of taxatierapporten. 

  Bezwaar maken via een bureau

  U kunt de WOZ-waarde ook aanvechten via een bureau. Veel bedrijven roepen huiseigenaren daartoe op en bieden hun diensten gratis aan. Hoe verdienen ze hun geld dan? Door de proceskosten te verhalen op gemeenten. Die moeten gemeenten betalen als de WOZ-waarde inderdaad onjuist blijkt. De kosten lopen vaak zo hoog op dat gemeenten genoodzaakt zijn om de belastingtarieven te verhogen. Daarom is het aan te raden om altijd eerst met BsGW te bellen. Want of u nu zelf bezwaar maakt of daarvoor een extern bureau inschakelt, de eventuele vermindering van uw belastingaanslag is precies hetzelfde. Dit rekenvoorbeeld maakt dat in één oogopslag inzichtelijk. 

   

 • Ook huurders ontvangen een WOZ-beschikking. De belastingsamenwerking BsGW is verplicht om de WOZ-waarde op het aanslagbiljet te vermelden. Woont u in een sociale huurwoning? Dan heeft de hoogte van de WOZ-waarde invloed op de hoogte van uw huurprijs. De maximale huurprijs wordt bepaald door een puntensysteem. De WOZ-waarde is daar een factor in. 

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het inzien van uw WOZ-taxatieverslag. Ook het indienen van een bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde is gratis. 

 • Als u in de gemeente Maastricht woont krijgt u te maken met een aantal belastingen. Via de website lokale lastenmeter kunt u berekenen hoe hoog de lokale lasten voor u zijn.  

 • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken na ontvangst van uw WOZ-beschikking bezwaar. 

  Als u uw bezwaar digitaal indient (via MijnBsGW), krijgt u zo snel mogelijk (uiterlijk voor het einde van het jaar) een uitspraak. Dient u uw bezwaar anders in, dan krijgt u voor het einde van het jaar een uitspraak. U ontvangt de uitspraak per post.