Achternaam, wijziging

Bij geboorte krijgt iedereen een voor- en een achternaam. Achternamen verwijzen vaak naar een familieband of iemands afkomst. Soms is het mogelijk om de achternaam te wijzigen. Voor zo'n geslachtsnaamswijziging zijn wettelijke regels. 

Aanvragen bij Justis

Wilt u uw achternaam wijzigen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis). Justis beslist of u aan de voorwaarden voor een geslachtsnaamswijziging voldoet. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt uw nieuwe naam opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Lees vooraf de brochure van Justis om te weten of u hiervoor in aanmerking komt.

Justis heeft onderstaande documenten nodig voor de behandeling van uw verzoek:

 • geboorteakte(n) van de persoon van wie de naam wordt gewijzigd
 • akte van echtscheiding (als die van toepassing is)
 • schriftelijke aanvraag van wijziging
 • voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank)

Een geboorteakte moet recent zijn aangevraagd. Een akte mag bij deze aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Voornaam wijzigen

Uw voornaam wijzigen kan alleen via de rechtbank. U hebt dan een advocaat nodig. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in de buurt. 

 • Wat kost het?

  Het indienen van een aanvraag wijziging achternaam kost altijd geld. U krijgt het geld niet terug:

  • als u uw aanvraag later intrekt
  • als Justis besluit dat u uw achternaam niet mag wijzigen

  Het wijzigen van de achternaam kost € 835,00. Dit bedrag is hetzelfde voor 1 of 2 kinderen tot 18 jaar. Bij 3 of meer kinderen tot 18 jaar is dit € 1670,00.

  U betaalt deze kosten meteen bij het indienen uw aanvraag. 

 • Achternaam kinderen

  Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaar voor het kind gezorgd hebben. Dit is:

  • drie jaar voor kinderen vanaf twaalf jaar; en
  • vijf jaar voor kinderen tot twaalf jaar.
 • Termijn

  U stuurt het aanvraagformulier naar Justis. Justis controleert uw gegevens en neemt contact op met u en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of uw achternaam wordt gewijzigd. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken bij Justis. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Doe dit binnen 6 weken na het besluit.