Adoptie, buitenlandse kinderen

Op 8 februari 2021 besloot het kabinet om adopties uit het buitenland stop te zetten. Aanleiding hiervoor waren de conclusies van de commissie Joustra die onderzoek deed naar misstanden bij interlandelijke adopties. Op 11 april 2022 heeft het kabinet besloten dat adoptie van kinderen uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden mogelijk blijft.

Striktere voorwaarden buitenlandse adopties

Alleen kinderen voor wie in het land van herkomst geen passende opvang mogelijk is, komen nog voor adoptie in aanmerking. Om het risico op misstanden zo veel mogelijk te verkleinen, heeft het kabinet op 11 april 2022 besloten om het adoptiesysteem te wijzigen. De komende periode wordt nadere invulling gegeven aan dit besluit.

Meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden, vindt u op Rijksoverheid.nl

Toestemming

U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Om adoptie aan te vragen, heeft u beginseltoestemming nodig. Daarin geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid u toestemming om een buitenlands kind te adopteren. 

Meer informatie

Meer informatie over het adopteren van een buitenlandse kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.