Adoptie, buitenlandse kinderen

De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren.

Toestemming

Om adoptie aan te vragen, heeft u beginseltoestemming nodig. Daarin geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid u toestemming om een buitenlands kind te adopteren.

Tegemoetkoming

U kunt een eenmalige tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen. Meer informatie over het adopteren van een buitenlandse kind vindt u op www.rijksoverheid.nl.