Adoptie, Nederlandse kinderen

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind.

Toestemming

Toestemming om te adopteren gaat via de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Die dient uw verzoek in. De gemeente waarin het kind is geboren krijgt automatisch bericht als toestemming voor adoptie is verleend.

Voorwaarden

De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Een lesbisch koppel hoeft niet 3 jaar samen te leven. Als een van beide vrouwen een kind krijgt, kan de partner meteen voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. Lees meer over de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.