Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit door het afleggen van een verklaring van afstand. U kunt een verklaring van afstand afleggen bij uw gemeente of bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Dit kan alleen als u - naast de Nederlandse nationaliteit- nog een andere nationaliteit heeft. Door het doen van afstand van uw Nederlandse nationaliteit mag u niet staatloos worden.

 

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar?

Uw kind behoudt de Nederlandse nationaliteit zolang een van de ouders Nederlander blijft. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben inspraak. Zij kunnen hun mening geven over het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit. 

Dan verliezen ook zij automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet vervolgens uw identiteitsbewijs inleveren. 

Verklaring van afstand

U kunt een verklaring afleggen als u meerderjarig bent en - naast de Nederlandse nationaliteit- nog een andere nationaliteit heeft. U moet de verklaring van afstand afleggen en ondertekenen bij het GemeenteLoket. Hiervoor moet u een afspraak maken. Het afleggen van een verklaring van afstand is gratis.

Intrekken

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt (ook als u dan staatloos wordt!). Dit gebeurt onder andere:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat 
 • U kunt een verklaring afleggen als u

  • meerderjarig bent én 
  • nog een andere andere nationaliteit heeft
  Gevolgen
  • Als de andere ouder geen Nederlander is
   Als u afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit en de andere ouder is geen Nederlander, dan verliezen uw minderjarige kinderen automatisch de Nederlandse nationaliteit. In dat geval moet u de Nederlandse paspoorten van uw minderjarige kinderen meenemen.
  • Kinderen tot en met 15 jaar
   Als uw kind 15 jaar of jonger is, tekent de ouder de afstandsverklaring. Deze ouder moet wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind. 
  • Kinderen vanaf 16 jaar
   Een kind van 16 of 17 jaar dat afstand wil doen van de Nederlandse nationaliteit, tekent zelf de afstandsverklaring. 
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.