Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, moet u een verklaring van afstand afleggen. Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen ook zij automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet vervolgens uw identiteitsbewijs inleveren. Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest u ook automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Verklaring

U moet de verklaring van afstand afleggen en ondertekenen bij het GemeenteLoket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Intrekken

Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken ook als u dan staatloos wordt. Dit gebeurt onder andere:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u voor een misdrijf ben veroordeeld tegen de Nederlandse staat 
 • Voorwaarden

  U kunt een verklaring afleggen als u

  • meerderjarig bent
  • u nog geen andere andere nationaliteit heeft

  Gevolgen

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliezen de kinderen jonger dan 18 jaar ook het Nederlanderschap
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven
 • Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.