Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit door het afleggen van een verklaring van afstand. U kunt een verklaring van afstand afleggen bij uw gemeente of bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Dit kan alleen als u - naast de Nederlandse - nog een of meer andere nationaliteiten heeft. Door het doen van afstand van uw Nederlandse nationaliteit mag u niet staatloos worden. Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen ook zij automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet vervolgens uw identiteitsbewijs inleveren. Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Verklaring

U kunt een verklaring afleggen als u meerderjarig bent en - naast de Nederlandse - nog een andere nationaliteit heeft. U moet de verklaring van afstand afleggen en ondertekenen bij het GemeenteLoket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Intrekken

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt (ook als u dan staatloos wordt!). Dit gebeurt onder andere:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat 
 • U kunt een verklaring afleggen als u

  • meerderjarig bent
  • nog een andere andere nationaliteit heeft
  Gevolgen
  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliezen de kinderen jonger dan 18 jaar ook het Nederlanderschap
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.