Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats

Hebt u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan kunt u toch een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet dan bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen. 

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening aangepast. We zorgen ervoor dat de belangrijkste dienstverlening de komende tijd kan doorlopen. Om u en onze medewerkers te beschermen tegen het virus, nemen we maatregelen. 

Coronamaatregelen en aanvragen paspoort of identiteitskaart

 • Stel het aanvragen van uw paspoort of identiteitskaart zo veel mogelijk uit.
  Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven dat zorginstellingen in deze bijzondere periode ook verlopen ID-bewijzen mogen accepteren.
 • Is uw reisdocument verlopen vóór 15 april en is uitstel niet mogelijk? Volg dan eerst stap 1 tot en met 3 van onderstaand stappenplan. Onze bezetting is beperkt. Houd er dus rekening mee dat de afhandeling van uw aanvraag langer kan duren. Hebt u de bij stap 4 genoemde e-mail met uitnodiging voor het maken van een afspraak ontvangen? Bel dan 14 043 voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. We plannen uw afspraak zo dat er geen wachtrijen ontstaan bij het GemeenteLoket.
 • Is uw reisdocument verlopen ná 15 april? Check dan regelmatig deze webpagina. Zodra de adviezen van het RIVM het toelaten, passen wij onze dienstverlening weer aan.

Coronamaatregelen en ophalen paspoort of identiteitskaart

U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen bij het GemeenteLoket. Dat kan alleen op afspraak. Zo voorkomen we wachtrijen bij het GemeenteLoket. Bel 14 043 voor het maken van een afspraak. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

Verklaring

Om te bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen, kunt u gebruikmaken van verklaringen van uitkeringsinstanties, een werkgeversverklaring, salarisstroken, verzekeringspapieren, een woonvergunning en bankafschrift.

Aanvragen

Volg onderstaand stappenplan.

 1. Vragenlijst
  Vul eerst de vragenlijst in voor elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen.

 2. Scan documenten
  Scan alle vereiste documenten inclusief de vragenlijst vooraf. Zonder deze documenten kunt u de aanvraag niet afronden. Ook uw paspoort en/of identiteitskaart dient u in te scannen.

 3. Dien uw aanvraag en vereiste documenten in
  Dien de aanvraag en de vereiste documenten in voor elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen. Voor een paspoort voor uw kind tot en met 17 jaar of een identiteitskaart voor uw kind tot en met 11 jaar voegt u ook een toestemmingsformulier toe. Het formulier moet ondertekend zijn door beide ouders of door degene die het gezag over het kind heeft. Van de ondertekenaars voegt u een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart toe.

 4. Maak een afspraak
  Wij beoordelen uw aanvraag en documenten en nemen binnen 2 weken per e-mail contact met u op. Soms blijkt dat we nog meer documenten van u nodig hebben. Kunnen we alle documenten goedkeuren? Dan krijgt u een e-mail met daarin een uitnodiging en uitleg voor het maken van een afspraak bij het GemeenteLoket voor het definitief aanvragen van uw reisdocument(en). Elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, moet bij die afspraak aanwezig zijn.

 5. Afhalen
  U kunt het aangevraagde document na 5 werkdagen afhalen. Vanaf 6 jaar moeten kinderen ook aanwezig zijn bij het ophalen van hun reisdocument. U kunt uw reisdocument tot uiterlijk 3 maanden na uw aanvraag afhalen. Dat kan op dit moment alleen op afspraak. Bel 14 043 voor het maken van een afspraak.
 • Voorwaarden

  Meenemen bij de aanvraag:

  • alle originele documenten
  • pasfoto die voldoet aan de eisen van de Rijksoverheid. Laat de pasfoto bij voorkeur in Nederland maken bij een erkende fotograaf
  • pinpas voor een veilige betaling
 • Pasfoto eisen Rijksoverheid

  Een pasfoto voor een paspoort moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. Laat de pasfoto bij voorkeur in Nederland maken bij een erkende fotograaf

 • Geldigheid

  Een paspoort/identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is een paspoort/identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Kosten

  Tarieven 2020

  • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort 18 jaar en ouder: € 110,40
  • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort onder 18 jaar: € 92,55
  • Identiteitskaart 18 jaar en ouder: € 98,60
  • Identiteitskaart onder 18 jaar: € 71,00
 • Spoedaanvraag

  Hebt u uw reisdocument eerder nodig, dan kunt u het eventueel met spoed aanvragen. Als u uw reisdocument vóór 14.00 uur aanvraagt, is het na 3 werkdagen klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u een toeslag. 

  Bij vermissing van een paspoort of identiteitskaart is een spoedprocedure niet mogelijk.

 • Kinderen

  In Nederland moeten kinderen vanaf 14 jaar zich kunnen identificeren. Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig.

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Een paspoort mag een kind zelf aanvragen als het 18 jaar is. 

  Toestemming verlenen

  Tot 12 jaar (ID-kaart) en tot 18 jaar (paspoort) moet(en) alle gezaghouder(s) toestemming verlenen.

  Getrouwde en gescheiden ouders hebben samen het ouderlijk gezag, tenzij het gezag anders is geregeld bij de rechtbank. 

  • Heeft één ouder of voogd het gezag? Dan hoeft alleen hij / zij toestemming te verlenen.
  • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming geven. 

  Een toestemming is beperkt geldig en kan maximaal 1 maand vooraf verleend worden. Toestemming kan verleend worden op twee manieren: