Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan kunt u toch een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet dan bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen. 

Afhandeling aanvraag versnellen?

Om uw aanvraag zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, vragen wij u om de aanwijzingen in het stappenplan nauwkeurig op te volgen. 

 • Zorg dat uw dossier compleet is en dien uw aanvraag pas in als u alle vereiste documenten kunt meesturen. 
 • Maak pas een afspraak als u daartoe door ons per mail wordt uitgenodigd. Dan weet u zeker dat uw dossier in orde is en dat uw afspraak bij de juiste balie wordt ingepland. Alleen daar kunnen wij u helpen.
 • Maak geen 'standaard' afspraak voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Want dan wordt u ingepland bij een balie voor 'standaard' aanvragen.  Daar kunnen wij u niet helpen.  

Verklaring

Om te bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen, kunt u gebruikmaken van verklaringen van uitkeringsinstanties, een werkgeversverklaring, salarisstroken, verzekeringspapieren, een woonvergunning en bankafschrift.

Stappenplan

 1. Vul de vragenlijst in
  Vul eerst de vragenlijst in voor elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen.

 2. Scan documenten
  Scan vooraf alle vereiste documenten inclusief de vragenlijst. Zonder deze documenten kunt u de aanvraag niet afronden. Scan ook uw paspoort en/of identiteitskaart.

 3. Dien uw aanvraag en vereiste documenten in
  Dien de aanvraag en de vereiste documenten in voor elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen. Als gevolg van de Brexit is voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk sinds 1 oktober 2021 een paspoort vereist. Een identiteitskaart is niet meer geschikt. Meer informatie vindt u in het uitklapmenu onderaan deze pagina.

  Voor een paspoort voor uw kind tot en met 17 jaar of een identiteitskaart voor uw kind tot en met 11 jaar voegt u ook een toestemmingsformulier toe. Het formulier moet ondertekend zijn door beide ouders of door degene die het gezag over het kind heeft. Van de ondertekenaars voegt u een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart toe.
  U kunt op twee manieren toestemming verlenen: 
  Online met DigiD
  Downloaden en printen

 4. Maak een afspraak
  Wij beoordelen uw aanvraag en documenten en nemen per e-mail contact met u op. Soms blijkt dat we nog meer documenten van u nodig hebben. Kunnen we alle documenten goedkeuren? Dan krijgt u een e-mail met daarin een uitnodiging en uitleg voor het maken van een afspraak bij het GemeenteLoket voor het definitief aanvragen van uw reisdocument(en). Elk gezinslid waarvoor u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, moet bij die afspraak aanwezig zijn.

 5. Afhalen
  U kunt het aangevraagde document na 7 dagen afhalen. Vanaf 6 jaar moeten kinderen ook aanwezig zijn bij het ophalen van hun reisdocument. U kunt uw reisdocument tot uiterlijk 3 maanden na uw aanvraag afhalen. 
 • Als gevolg van de Brexit kunt u vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk (VK) reizen. De identiteitskaart (ID-kaart) is dan niet meer geldig voor het VK. Personen die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (dat zijn burgers die op of voor 31 december 2020 in het VK  wonen), kunnen tot en met december 2025 gebruikmaken van hun ID-kaart. Mogelijk hebben zij straks wel een bewijs nodig dat zij onder het Terugtrekkingsakkoord vallen.

  Het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit:

  • Engeland
  • Schotland
  • Wales
  • Noord-Ierland

  Kijk voor meer informatie over de Brexit op de website van de Rijksoverheid.

 • Meenemen bij de aanvraag:

  • alle originele documenten
  • pasfoto die voldoet aan de eisen van de Rijksoverheid. Laat de pasfoto bij voorkeur in Nederland maken bij een erkende fotograaf
  • pinpas voor een veilige betaling
 • Een pasfoto voor een paspoort moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. Laat de pasfoto bij voorkeur in Nederland maken bij een erkende fotograaf. 

  De pasfoto moet altijd goed lijken op het gezicht van de aanvrager en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 • Een paspoort/identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is een paspoort/identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Tarieven 2023

  • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort 18 jaar en ouder: € 117,35
  • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort onder 18 jaar: € 98,40
  • Identiteitskaart 18 jaar en ouder: € 113,20
  • Identiteitskaart onder 18 jaar: € 80,80
 • In Nederland moeten kinderen vanaf 14 jaar zich kunnen identificeren. Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig.

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Een paspoort mag een kind zelf aanvragen als het 18 jaar is. 

  Toestemming verlenen

  Tot 12 jaar (ID-kaart) en tot 18 jaar (paspoort) moet(en) alle gezaghouder(s) toestemming verlenen.

  Getrouwde en gescheiden ouders hebben samen het ouderlijk gezag, tenzij het gezag anders is geregeld bij de rechtbank. 

  • Heeft één ouder of voogd het gezag? Dan hoeft alleen hij / zij toestemming te verlenen.
  • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag? Dan moeten beiden toestemming geven. 
  Toestemmingsverklaring afgifte reisdocument

  Een toestemming is beperkt geldig en kan maximaal 1 maand vooraf verleend worden. U kunt op twee manieren toestemming verlenen voor de afgifte van een reisdocument aan uw minderjarig kind: