Persoonsgegevens, verklaring onder ede of belofte

Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals een geboorte, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u doorgeven aan de gemeente. U bent verplicht de officiële documenten (zogenaamde brondocumenten) van deze gebeurtenissen af te (laten) geven. Als u deze officiële documenten niet kunt overleggen, is het soms mogelijk een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Uw gegevens worden dan alsnog opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).

Afspraak

Om de verklaring onder ede of belofte af te leggen, moet u persoonlijk naar het GemeenteLoket komen. Hiervoor moet u een afspraak maken. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend. U moet in ieder geval meenemen:

  • alle in uw bezit zijnde documenten van gebeurtenissen in het buitenland zoals een geboorte, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • uw geldige legitimatiebewijs.
  • eventueel het rapport van eerste- en nader gehoor (van de Immigratie- en Naturalisatiedienst - IND)

U bent strafbaar als u onder ede (of belofte ) valse of onjuiste informatie geeft.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening aangepast. Als u het GemeenteLoket bezoekt, gelden er momenteel meer voorzorgsmaatregelen, voor uw en onze gezondheid:

  • Draag een mondkapje.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Kom, indien mogelijk, alleen.
  • Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen.
  • Kom op tijd. Bent u meer dan 5 minuten te vroeg, wacht dan even buiten.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Blijf thuis als u klachten heeft of als een huisgenoot koorts heeft. Baliemedewerkers mogen u dan niet verder helpen.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle!