Persoonsgegevens, verklaring onder ede of belofte

Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals een geboorte, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u doorgeven aan de gemeente. U bent verplicht de officiële documenten (zogenaamde brondocumenten) van deze gebeurtenissen af te (laten) geven. Als u deze officiële documenten niet kunt overleggen, is het soms mogelijk een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Uw gegevens worden dan alsnog opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).

Afspraak

Om de verklaring onder ede of belofte af te leggen, moet u persoonlijk naar het GemeenteLoket komen. Hiervoor moet u een afspraak maken. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend. U moet in ieder geval meenemen:

  • alle in uw bezit zijnde officiële documenten (akten) van gebeurtenissen in het buitenland zoals een geboorte, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • een geldig identiteitsbewijs (dit mag geen rijbewijs zijn)
  • het rapport eerste- en nader gehoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

U bent strafbaar als u onder ede (of belofte ) valse of onjuiste informatie geeft.