Uittreksel basisregistratie personen voor notarissen en advocaten

Hebt u als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder inlichtingen uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig? Bijvoorbeeld voor een gerechtelijke procedure? Dan kunt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent en de gegevens nodig hebt voor een algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Aanvragen

U kunt een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) op twee manieren aanvragen: 

 1. Per mail via post [at] maastricht.nl
  Met behulp van het aanvraagformulier Verzoek tot verstrekking uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) door bedrijven
  Geef op het aanvraagformulier aan of u een standaard afschrift wilt (naam, geboortedatum, postcode en adres) of een afschrift met bijzondere vermeldingen (bijvoorbeeld ouders, gezinsuittreksel of adreshistorie).
 2. Schriftelijk per post
  Met behulp van het aanvraagformulier Verzoek tot verstrekking uittreksel Basisregistratie  Personen (BRP) door bedrijven.
  Geef op het aanvraagformulier aan of u een standaard afschrift wilt (naam, geboortedatum, postcode en adres) of een afschrift met bijzondere vermeldingen (bijvoorbeeld ouders, gezinsuittreksel of adreshistorie).

  Stuur het ingevulde formulier naar: 
  Gemeente Maastricht
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht

Aanvragen niet mogelijk vanuit buitenland

Bent u als advocaat niet in Nederland gevestigd, dan kunt u geen persoonsgegevens opvragen in Nederland. Eventueel kunt u een Nederlandse collega benaderen om de aanvraag voor u te doen. 

Termijn

Wij streven er altijd naar om uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. De wettelijke termijn voor de afhandeling van uw verzoek is 2 tot 4 weken. Dat is zo bepaald in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).