Verklaring omtrent het gedrag

Hebt u een bewijs van goed gedrag nodig? Bijvoorbeeld voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk? Dan kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. 

VOG digitaal aanvragen

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening tijdelijk aangepast. Het is op dit moment alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen.

Vraag de organisatie die de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van u vraagt om de aanvraag digitaal naar u door te sturen.
Kan dat niet en heeft u de VOG met spoed nodig? Bel dan 14 043.

 

 • Waarom heb ik een VOG nodig?

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor leerkrachten, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook kunt u een VOG nodig hebben als u een visum of werkvergunning wil aanvragen. 

 • VOG aanvragen als u niet bent ingeschreven bij een gemeente

  Staat u niet ingeschreven bij een gemeente of hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u de VOG alleen aanvragen bij Justis.

 • Voorwaarden

  U mag geen strafbare feiten gepleegd hebben. Is dit wel het geval, dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de VOG zou krijgen. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht. 

 • Kosten

  • € 33,85 bij een online aanvraag via uw werkgever (E-herkenning).
  • € 41,35 bij een aanvraag via de gemeente

  In sommige gevallen is de VOG kosteloos. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.gratisvog.nl/.

 • Termijn

  Binnen 4 weken wordt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) toegestuurd.

  Hebt u na de aanvraag nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvragen zonder DigiD

  Dan kunt u op afspraak bij het GemeenteLoket terecht. U moet dan wel inwoner zijn van gemeente Maastricht.