Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de kinderopvang. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan. Als dat niet kan, kunt u de aanvraag zelf indienen bij het GemeenteLoket. Maak wel eerst een afspraak. Vul vooraf samen met de organisatie die de VOG van u nodig heeft het aanvraagformulier in en neem dat mee naar het GemeenteLoket.

Wat u moet weten

 • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u woont.
 • Het ministerie van justitie (Justis) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 
 • Binnen uiterlijk 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.

Iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen?

U kunt iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. In dat geval neemt de gemachtigde onderstaande documenten mee naar de afspraak:

 • Een schriftelijke machtiging waarin u verklaart dat u de gemachtigde toestemming geeft om de VOG voor u aan te vragen
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs
 • Een pinpas

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers is een VOG gratis online aan te vragen. De organisatie waar de vrijwilliger werkt moet deze aanvragen bij Justis

Woont u in het buitenland of heeft u geen vaste verblijfplaats?

Vraag de VOG aan bij Justis.

Let op: u kunt geen VOG aanvraag indienen namens uzelf. 
De organisatie die de VOG van u verlangt, moet het formulier invullen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de VOG op de website van Justis.

 • Op de website van Justis vindt u diverse formulieren voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. U kunt daar het vereiste formulier downloaden. Neem het ingevulde aanvraagformulier mee naar het GemeenteLoket. 

 • Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor leerkrachten, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook kunt u een VOG nodig hebben als u een visum of werkvergunning wil aanvragen. 

 • U mag geen strafbare feiten gepleegd hebben. Is dit wel het geval, dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de VOG zou krijgen. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht. 

 • Tarieven 2024
  • € 33,85 bij een online aanvraag via uw werkgever (E-herkenning).
  • € 41,35 bij een aanvraag via de gemeente

  In sommige gevallen is de VOG kosteloos. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.gratisvog.nl/.

 • Binnen 4 weken wordt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) toegestuurd.

  Hebt u na de aanvraag nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Dan kunt u op afspraak bij het GemeenteLoket terecht. U moet dan wel inwoner zijn van gemeente Maastricht.

   

 • Hieronder ziet u hoe u een VOG kunt aanvragen als u niet in Maastricht ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Uw situatie Waar VOG aanvragen?
  Ik woon in een andere gemeente en sta daar ingeschreven Bij uw eigen gemeente
  Ik woon in het buitenland Bij Dienst Justis
  Ik sta ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Bij Dienst Justis
  Ik sta nergens ingeschreven Bij Dienst Justis

  Informatie over een aanvraag bij Dienst Justis vindt u op www.justis.nl.

  U kunt uw inschrijving controleren via MijnOverheid. Daarvoor hebt u DigiD nodig.