Verklaring omtrent het gedrag

Hebt u een bewijs van goed gedrag nodig? Bijvoorbeeld voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk? Dan kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening aangepast. Als u het GemeenteLoket bezoekt, gelden er momenteel meer voorzorgsmaatregelen, voor uw en onze gezondheid:

 • Draag een mondkapje.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kom, indien mogelijk, alleen.
 • Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen.
 • Kom op tijd. Bent u meer dan 10 minuten te vroeg, wacht dan even buiten.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Blijf thuis als u klachten heeft of als een huisgenoot koorts heeft. Baliemedewerkers mogen u dan niet verder helpen.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Check

Check of u in aanmerking komt voor een VOG bij  het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Uw aanvraag

Download het formulier op de website van Justis. Vul het formulier helemaal in en laat het ondertekenen (inclusief stempel organisatie). Maak dan een afspraak om naar het GemeenteLoket te komen.

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en stuurt binnen 4 weken de VOG (of afwijzing) toe per post.

VOG online aanvragen

Het is mogelijk een VOG online aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van u vraagt. Kijk voor meer informatie over het online aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag op de website van Justis

Spoed

Kunt u de aanvraag voor een VOG niet online indienen? Of heeft u de VOG met spoed nodig? Bel dan 14 043.

 • Op de website van Justis vindt u diverse formulieren voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. U kunt daar het vereiste formulier downloaden. Neem het ingevulde aanvraagformulier mee naar het GemeenteLoket. 

 • Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor leerkrachten, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook kunt u een VOG nodig hebben als u een visum of werkvergunning wil aanvragen. 

 • Staat u niet ingeschreven bij een gemeente of hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u de VOG alleen aanvragen bij Justis.

 • U mag geen strafbare feiten gepleegd hebben. Is dit wel het geval, dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de VOG zou krijgen. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht. 

  • € 33,85 bij een online aanvraag via uw werkgever (E-herkenning).
  • € 41,35 bij een aanvraag via de gemeente

  In sommige gevallen is de VOG kosteloos. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.gratisvog.nl/.

 • Binnen 4 weken wordt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) toegestuurd.

  Hebt u na de aanvraag nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Dan kunt u op afspraak bij het GemeenteLoket terecht. U moet dan wel inwoner zijn van gemeente Maastricht.