Waarmerken kopie

Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Met een stempel en een handtekening geven wij aan dat een kopie of afschrift van een document er precies zo uitziet als het origineel. Maak hiervoor een afspraak. De kosten zijn € 8,95 (tarief 2021) per gewaarmerkte pagina.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening aangepast. Als u het GemeenteLoket bezoekt, gelden er momenteel meer voorzorgsmaatregelen, voor uw en onze gezondheid:

 • Draag  een mondkapje.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kom, indien mogelijk, alleen.
 • Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen.
 • Kom op tijd. Bent u meer dan 10 minuten te vroeg, wacht dan even buiten.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Blijf thuis als u klachten heeft of als een huisgenoot koorts heeft. Baliemedewerkers mogen u dan niet verder helpen.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Wat u kunt laten waarmerken

U kunt de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken:

 • een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart)
 • een Nederlands rijbewijs
 • een contract
 • een verklaring

Wat kunt u niet laten waarmerken?

Er zijn ook documenten die u niet door de gemeente kunt laten waarmerken:

 • kopieën van diploma's en getuigschriften
  Wij kunnen geen diploma's en getuigschriften waarmerken omdat wij niet kunnen vaststellen of het document echt is. Voor het waarmerken kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar het diploma of getuigschrift werd behaald. Of laat uw diploma's legaliseren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dan hebt u een wettelijk bewijs dat uw diploma wordt erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • documenten met een kerkelijke inslag