Eenzaamheid signaleren

1 op de 2 inwoners van Maastricht geeft aan (vaak) eenzaam te zijn. Mensen die eenzaam zijn vragen niet altijd zelf om hulp, maar vinden het wel fijn om hulp te krijgen. Bent u zelf eenzaam? Of maakt u zich zorgen over iemand die eenzaam is? Dan kunt u hierover een signaal  afgeven. Een medewerker van Humanitas gaat u vervolgens helpen om de situatie te verbeteren. 

Lokale aanpak 

Eenzaamheid tegengaan vraagt een blijvende, actieve lokale aanpak. Waarbij we als gemeente samenwerken met verschillende organisaties. Het signaalpunt eenzaamheid is een van de acties die worden ingezet om eenzaamheid tegen te gaan. 

Onderdeel van de lokale aanpak is ook dat we een lokale coalitie eenzaamheid inrichten. De organisatie Samen voor Maastricht gaat hier handen en voeten aan geven. Meer informatie hierover vindt u op de website Samenvoormaastricht.nl. Het beleidsdocument lokale aanpak eenzaamheid 2023-2025 kunt u hier bekijken. 

Samenwerking met organisaties

In Zuid-Limburg en Maastricht zijn er diverse organisatie die actief zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Onder andere door informatie te verstrekken over eenzaamheid en/of tips en training met wat u voor uzelf of voor een ander tegen eenzaamheid kan doen. We werken onder andere samen met: