Asverstrooiing, ontheffing

De as van de overledene moet minimaal 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen of u de as mee naar huis neemt, verstrooit of laat bijzetten in een graf of urnenmuur.

As verstrooien

U mag as niet zomaar overal verstrooien. Onder andere niet:

 • op de openbare weg
 • in waterwegen (alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar / beheerder)
 • op particuliere terreinen (alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar / beheerder)
 • op gemeentelijke begraafplaatsen en bij crematoria  (alleen toegestaan met vergunning van de beheerder)

In uitzonderlijke gevallen kunt u hier een ontheffing voor krijgen.

  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg in bijzijn van familie € 185,00
  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg zonder familie € 95,00
  • op een bestaand particulier graf in bijzijn van familie € 175,00

  Op zaterdagen zijn de kosten 50% hoger.

 • De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.