Asverstrooiing, ontheffing

De as van de overledene moet minimaal 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen of u de as mee naar huis neemt, verstrooit of laat bijzetten in een graf of urnenmuur.

As verstrooien

U mag as niet zomaar overal verstrooien. Onder andere niet:

  • op de openbare weg
  • in waterwegen (alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar / beheerder)
  • op particuliere terreinen (alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar / beheerder)
  • op gemeentelijke begraafplaatsen en bij crematoria  (alleen toegestaan met vergunning van de beheerder)

In uitzonderlijke gevallen kunt u hier een ontheffing voor krijgen.

  • De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.