Asverstrooiing, ontheffing

De as van de overledene moet minimaal 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen of u de as mee naar huis neemt, verstrooit of laat bijzetten in een graf of urnenmuur.

As verstrooien

U mag as niet zomaar overal verstrooien. Onder andere niet op:

 • de verharde weg
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • crematoriumterreinen

In uitzonderlijke gevallen kunt u hier een ontheffing voor krijgen.

 • Kosten

  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg in bijzijn van familie € 185,00
  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg zonder familie € 95,00
  • op een bestaand particulier graf in bijzijn van familie € 175,00

  Op zaterdagen zijn de kosten 50% hoger.

 • Termijn

  De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.